Odprto delovno mesto: Direktor Sektorja aktuarstva in razvoja produktov (m/ž)

Uspešna mlada življenjska zavarovalnica, članica Skupine NLB in Skupine KBC, zaposli sodelavca/sodelavko na delovnem mestu: Direktor Sektorja aktuarstva in razvoja produktov (m/ž).

Opis/vsebina dela:

 • opravljanje oz. nadzor nad opravljanjem vseh nalog, ki so za Sektor aktuarstva in razvoja produktov opredeljene v Pravilniku o organizaciji (s splošnimi ali posebnimi določili),
 • planiranje strategije razvoja organizacijskega dela v skladu s strategijo razvoja zavarovalnice,
 • spremljanje izvajanja, preverjanje izvrševanja in ocenjevanje uspešnosti organizacijskega dela,
 • sodelovanje pri delu ter nadziranje in usmerjanje organizacijskega dela in posameznikov v skladu s strategijo in poslovno politiko zavarovalnice,
 • razvoj zaposlenih in sodelovanje pri kadrovskem izboru,
 • organiziranje delovnega procesa in uvajanje sprememb,
 • mentorstvo in prenos znanj,
 • koordiniranje, spremljanje in nadzor delovnih procesov ter predlaganje in uvajanje sprememb in izboljšav,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih del po nalogu uprave zavarovalnice, ki smiselno sodijo v delokrog delovnega mesta oz. dela delovne sredine, kjer se opravlja delo.

Od kandidata/kandidatke pričakujemo:

 • VII. ali VI/2. ali VI/1. stopnjo izobrazbe matematične ali ekonomske smeri,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj,
 • dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje standardnih in specializiranih orodjih za PC,
 • poznavanje bančnozavarovalnih produktov,
 • dobro razvite vodstvene kompetence (ciljna usmerjenost, motiviranje, delegiranje, odločanje, reševanje konfliktov, vzgoja in razvoj sodelavcev, dobro razvita sposobnost pisnega in govornega izražanja).

Kandidatom nudimo delo v prijetnem, mladem in dinamičnem kolektivu, ki je odprt za spremembe in novosti, možnost izobraževanja in osebnega razvoja, stimulativni osebni dohodek ter samostojnost pri delu. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom. Delo se bo izvajalo na sedežu zavarovalnice v centru Ljubljane.

Vabimo vas, da ponudbe za zaposlitev z življenjepisom in dokazili o končani izobrazbi v 10 dneh po objavi pošljete na naslov NLB Vita, življenjska zavarovalnica, d. d., Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, s pripisom "Za zaposlitev" ali na elektronski naslov info@nlbvita.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 476 58 00. Neizbrani kandidati bodo obveščeni o končanem postopku izbire v 8 dneh po podpisu pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

Finance

Prejšnji članek:

Družbena odgovornost v l. 2013