Ni več časa za izgovore: Vsak je svoje pokojnine kovač

Intervju z Mirello Miškič, direktorico Sektorja sklepanja zavarovanj NLB Vita, d. d., Ljubljana

Problematika pokojnine je že nekaj let tema, ki vsake toliko vznikne v medijih, za seboj pa običajno pusti kup neodgovorjenih vprašanj in nejasnosti. Veliko je še takih, ki upajo, da so sporočila o nizkih pokojninah in svarila o čedalje manj aktivni vlogi države na tem področju zgolj medijski pomp, a žal ni tako. Slovenci postajamo svoje pokojnine kovači, a se tega večinoma še ne zavedamo dobro. Kdaj je pravi trenutek, da začnemo o tem razmišljati, in zakaj to pravzaprav ni težava, če se ji posvetiš pravočasno in pristopiš na pravi način, smo se pogovarjali z Mirello Miškič, direktorico Sektorja sklepanja zavarovanj v življenjski zavarovalnici NLB Vita.

Če pobrskam po spominu, se ne spomnim, da bi se moji starši kdaj pogovarjali o tem, da varčujejo za svojo pokojnino. Nikoli nas tudi niso učili, da nas na stara leta čaka velika finančna težava, če za svojo pokojnino ne bomo poskrbeli sami. Kaj torej svetovati vsem nam, nepoučenim? Kako lahko že danes poskrbimo za finančno varno starost?

Zelo enostavno – začnemo varčevati. Ta odgovor je sicer preprost, a za marsikoga odločitev za varčevanje ni preprosta. Iz izkušenj ocenjujem, da v Sloveniji nimamo razvite kulture tovrstnega varčevanja, še manj pa je zrelo zavedanje o aktivni vlogi posameznika pri zagotavljanju lastne pokojnine. Družba, v kateri živimo, je v mnogih pogledih drugačna od tiste, v kateri so živeli naši starši in stari starši. Sooblikovanje lastne pokojnine je ena od pomembnejših sprememb. No, če lahko po eni strani nove tehnologije ter nove življenjske trende osvojimo precej hitro, je tematika pokojnine nekaj, kar zahteva ozaveščenost in uveljavljeno kulturno prakso. Tu imamo Slovenci še precej dela, zavedanje o aktivni vlogi pri oblikovanju lastne pokojnine moramo na novo usvojiti s pomočjo izobraževanja, socializacije in vzgoje v krogu družine. Ni več časa za izgovore, dejstvo je, da bo vsak svoje pokojnine kovač.

Ja, če gledamo odstotke od dohodka, smo med najbolj varčnimi v Evropi, tudi v času krize veliko varčujemo. Vendar so ta varčevanja običajno namenjena, po domače, »namenskemu šparanju« za avto, stanovanje ter ostale materialne dobrine. Res je tudi, da ljudje varčujejo zelo različno. In tudi prav je tako, saj je pomembno, da izberejo zase optimalno kombinacijo varčevanj. Nekdo je nekaj podedoval, pa mu morda celo ni treba varčevati, nekdo varčuje v nepremičninah, večina pa nas varčuje s pomočjo različnih finančnih instrumentov. Eden izmed teh je tudi naložbeno življenjsko zavarovanje, ki je bilo pri večini zavarovalnic zasnovano prav za ta namen, torej za rešitev pokojninske problematike.

Če začnete varčevati prej, mesečno vplačujete manjšo premijo, do konca delovne dobe pa privarčujete več.

Dejstvo je, da marsikdo na prvo redno službo čaka dolgo, medtem delamo pogodbeno, honorarno ipd. Si lahko ob pogodbi ali ob nerednih honorarjih sploh privoščiš pokojninsko zavarovanje?

Prav te skupine (samo)zaposlenih so najobčutljivejše in bi morale biti za to tudi najdovzetnejše. Zakaj? Njihov del tistega, kar bo zagotovila država, je še toliko manjši, saj si pokojninske prispevke večinoma plačujejo v minimalnih zneskih, če sploh. Zato je del pokojnine, za katerega že danes vemo, da si ga bodo morali zagotoviti sami, večji. Na enega upokojenca pride vsako leto manj zaposlenih, standard pada, dela se čedalje dlje, del fiksne pokojnine pa je zelo vprašljiv in vse ekonomske projekcije kažejo na to, da bo veliko nižji, kot velja za generacije, ki se upokojujejo danes. Tako stanje kar kriči po tem, da je treba z varčevanjem začeti čim prej. Druga stvar, na katero je treba biti pozoren, pa je enostavna finančna logika obrestno obrestnega računa: če začneš varčevati prej, mesečno vplačuješ manjšo premijo, do konca delovne dobe pa privarčuješ več.

Zakaj je ravno naložbeno življenjsko zavarovanje najboljše za varčevanje za pokojnino?

Večina finančnih instrumentov je lahko primernih za varčevanje za pokojnino. Vsak finančnik oziroma bančnik vam bo znal povedati, da je optimalno varčevati razpršeno; v banki, v obliki delnic in obveznic, v vzajemnih skladih in v obliki naložbenih zavarovanj, pa še kaj bi lahko naštela. A za tiste, ki želijo ubiti dve muhi na en mah, je naložbeno življenjsko zavarovanje zagotovo tista prava odločitev. Z njim namreč poskrbiš za pokojnino na dolgi rok in hkrati za zavarovanje svojega življenja.

Za tiste, ki želite ubiti dve muhi na en mah, je naložbeno-življenjsko zavarovanje zagotovo prava odločitev.

Pa spregovoriva torej o produktu NLB Vita Izbrana. Gre za naložbeno življenjsko zavarovanje. Vsi poznamo ta izraz, vprašanje pa je, ali ga res razumemo? Nam lahko razložite, kaj natančno pomeni »naložbeni« in kaj »zavarovalni« del?

Ta dvojnost produkta res največkrat bega zavarovance, dejansko pa je zelo preprosto. Premija oziroma mesečni znesek, ki ga zavarovanec plačuje, je vedno sestavljen iz varčevalnega dela in dela, ki ga plačam zavarovalnici, da je moje življenje zavarovano. Ta drugi del predstavljajo nepovratna sredstva, nekako tako kot pri kasko zavarovanju. Kakšno razmerje med naložbenim in zavarovalnim delom znotraj ene premije želite, se odločite sami. Višja kot je zavarovalna vsota, višji bo ta del zneska v mesečni premiji. Nižja kot je zavarovalna vsota, manjši del premije bo namenjen življenjskemu zavarovanju. Kar torej pomeni sledeče: če doživiš zavarovalno polico, se izplačuje naložbeni del, če ne, pa se upravičencu izplača bodisi celotna zavarovalna vsota bodisi vrednost police – odvisno od tega, kaj ima v tistem trenutku višjo vrednost.

Mnoge skrbi tudi, da se bo njihov standard z leti spreminjal in da v nekem trenutku premije ne bodo mogli več plačevati, zato se za varčevanje raje sploh ne odločijo. Kakšna je rešitev v takih primerih?

Bojazen je vsekakor odveč, saj je NLB Vita Izbrana zelo prilagodljiva. Prva možnost je znižanje premije na minimalno 50 evrov. Kasneje, ko vam osebne finančne razmere to dovolijo, lahko premijo ponovno povišate. Možnosti sta tudi mirovanje police in kapitalizacija police. V zadnjih dveh primerih lahko polico kasneje ponovno aktivirate. Naš cilj je delovati v vašem interesu in vam ponuditi rešitev, da police ne prekinete, če res ne potrebuje teh sredstev za nekaj življenjsko nujnega. Prvi vzgib marsikoga, ko ne more plačevati premije, je namreč ravno ta: prekiniti in vzeti sredstva, četudi pri tem veliko izgubi in čeprav sredstev nujno ne potrebuje.

NLB vita izbrana za pokojnino vam omogoča, da upravljanje z vašimi privarčevanimi sredstvi popolnoma prepustite zavarovalnici.

Reciva, da sem se po posvetovanjih in krajši analizi na spletu odločila, da sklenem tako naložbeno življenjsko zavarovanje. Kaj me kot novopečeno zavarovanko čaka?

Odgovor je odvisen od tega, kako aktivno vlogo želite imeti pri svojem naložbenem življenjskem zavarovanju. NLB Vita Izbrana vam omogoča, da upravljanje z vašim varčevanjem popolnoma prepustite zavarovalnici, ki bo s pomočjo naložbene pokojninske strategije poskrbela za optimalno naložbo glede na dolgoročnost produkta. To pomeni, da v prvih letih, ko si mlajši, začneš z bolj tveganimi, dinamičnimi skladi, nato preideš v uravnoteženo kombinacijo, na koncu pa večinoma v varne obvezniške sklade. Ta struktura skladov je postavljena in se ne spreminja. Lahko pa se seveda odločite – in to je druga možnost – pri tem sodelovati aktivneje in sami izberete sklade, v katere se bodo vaša sredstva vlagala, ter jih kasneje po potrebi tudi spreminjate. Naj dodam še to, da se kot komitent NLB pri nas srečate še z eno veliko prednostjo, to je bančni komercialist, ki ima z vami razvit odnos od trenutka, ko v banki odprete račun. Ta odnos temelji na dolgoročnem zaupanju in poznavanju strankinega osebnega finančnega portfelja, tako aktivnega kot pasivnega. Zato vam lahko bančni komercialist objektivno svetuje ter ponudi kombinacijo višine premije in zavarovalne vsote, ki je za vas prava. To je tisto, kar je naša prednost.

Vita Magazin življenja

Tega in veliko drugih zanimivih prispevkov o uspešnem varčevanju za pokojnino najdete v reviji Vita Magazin življenja, ki je izšla septembra 2014 (prenesi .pdf).

Varčevanje Finance