NLB Vita – Managerkam prijazno podjetje 2014

Združenje Manager je 25. septembra podelilo življenjski zavarovalnici NLB Vita priznanje "Managerkam prijazno podjetje 2014".

Priznanje je podelila Sekcija managerk pri Združenju Manager za leto 2014. Od avgusta 2008 do danes je uprava družbe NLB VIta izključno ženska. V tem 5-letnem obdobju je rast prihodkov skupno znašala 40%, rast čistega dobička pa zavidljivih 486%.

V vodilnih kadrih NLB Vite iščemo vrednote, kot so odločnost, učinkovitost, zanesljivost, odgovornost, sposobnost vodenja in motiviranja sodelavcev. Zaposlene na najvišjih organizacijskih ravneh so poleg predsednice uprave mag. Barbare Smolnikar in članice uprave mag. Irene Prelog še Natalija Prešern, pomočnica uprave, Mirella Miškić, direktorica Sektorja sklepanja zavarovanj in Jana Kovačič Pavasović, vodja Službe za skladnost poslovanja, pravne in splošne zadeve. Tudi sicer je med zaposlenimi kar 73% žensk.

Vita Magazin življenja

Tega in veliko drugih zanimivih prispevkov o uspešnem varčevanju za pokojnino najdete v reviji Vita Magazin življenja, ki je izšla septembra 2014 (prenesi .pdf).

Finance