In kam gre potem denar?

Se tudi vam svet velikih, osupljivih finančnih izrazov, terminov in fraz zdi kot bojišče, na katerem je vse odvisno od razumevanja zapletenih pravil, kratic, kod in podobne zmede? Odslej ne bo več tako, saj vas bomo v naslednjih vrsticah jasno in preprosto založili s kupom razumljivih in koristnih napotkov, ki vam bodo pomagali te bitke prepustiti bojevnikom naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Vita Izbrana.

Recimo, da ste se odločili za naložbeno življenjsko zavarovanje in na osnovi pogovora z bančnim komercialistom določili višino vaše mesečne premije in znotraj nje razmerje med naložbenim (varčevalnim) ter zavarovalnim (življenjskozavarovalnim) delom. Sledi redno vplačevanje premij in vprašanja: Kaj se sedaj dogaja z mojim denarjem? Kdo z njim upravlja in kdo ima v rokah čudežno paličico, ki bo določila, koliko bom na koncu dejansko dobil ven? Odgovor je jasen: Z vašim naložbenim delom premije upravlja družba NLB Skladi, zavarovalnica pa pri tem igra vlogo finančnega posrednika, ki ta mesečna sredstva prejme in jih naprej investira v izbrane sklade.

Z naložbo v sklade lahko dobite dostop do delnic dobro stoječih globalno razpršenih podjetij, ki ga sicer kot posameznik z višino vaše mesečne premije ne bi imeli. Sklad omogoča, da posameznik z majhnim vložkom pride do razpršitve svojega vložka in hkrati do večjega nabora možnosti vlaganja. Poglejmo primer: »S 50 evri, ki jih imam za naložbo na voljo mesečno, sam ne morem kupiti delnice izbranega dobro stoječega podjetja oziroma se mi to zaradi prevelikih stroškov ne izplača.

Če pa ta znesek vložim v sklad, ki obsega delnice stotih podjetij, lahko s temi 50 evri dobim izpostavljenost do vseh teh podjetij,« pravi Tine Pust, CFA, direktor Sektorja financ in računovodstva v NLB Viti. Ravno razpršenost naložb na globalni ravni je cilj, h kateremu moramo stremeti. S tem si namreč zagotovimo, da naše naložbe niso odvisne zgolj od dogajanja na enem izbranem trgu ali od uspešnosti enega podjetja, temveč so naložene tako, da se morebitni slabši donosi na enem trgu izravnajo z nadpovprečnimi na drugih trgih. »Pri odločitvi, kam vlagati, velja enostavno pravilo: glejte čim širše, upoštevajte celotno premoženje, vključno z nepremičninami. Če imate na primer nepremičnino v Sloveniji in ste tu tudi zaposleni, potem veste, da sta prvi in v veliki meri tudi drugi pokojninski steber odvisna od uspešnosti Slovenije, zato vlagajte ostalo premoženje v delnice in obveznice, ki so izpostavljene globalnemu tveganju. Poskusite si zagotoviti čim širšo razpršenost,« svetuje Tine Pust. Tveganje na dolgi rok je s tem manjše, donosnost pa stabilnejša.

Brez stresa in skrbi

Ker je med nami le malo navdušencev, ki bi jim bilo upravljanje z naložbami izziv in morda celo adrenalinski izlet v neznano, je naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana zasnovano tudi na način, da zavarovancu v tem naložbenem smislu odvzame skrbi, časovne obremenitve, ne nazadnje stres in strah pred nepoznavanjem. Naložbe potekajo po vnaprej začrtanem ključu pokojninske strategije, po jasno opredeljenem mehanizmu, s tem pa postanejo avtomatizirane. »Vaša premija je skladno z dogovori ob vplačilu vsak mesec avtomatično razporejena znotraj predvidenih skladov, kar je najustreznejša strategija za ustvarjanje pričakovanih donosov,« pojasnjuje Tine Pust.

Ta brezskrbnost in prepuščanje upravljanja zavarovalnici za vas seveda ne pomeni nepoznavanja tekočega dogajanja z vašimi naložbami. Zavarovalnica vas enkrat letno na izpisku obvesti o stanju in skladih, v katere imate naložena sredstva. V okviru upravljanja z naložbami enkrat letno zavarovalnica tudi prevetri izbor skladov in ga za vas po potrebi prilagodi. »Velika večina ljudi se odloči za tako, s strani zavarovalnice vodeno investiranje v sklade predvsem zato, ker temelji na zgodovinskih okvirih, ki so smiselni, ker gre za globalno razpršene sklade in ker zadeva teče avtomatsko,« dodaja Pust.

Pravi recept za pokojninsko varčevanje je torej: prepustite skrb za naložbe zavarovalnici, vsak večer pomirjeni lezite k počitku in sanjajte stabilne donose čez 30 let. Svoj boj proti delu na stara leta ste opravili.

Čas za investicije v razpršene sklade je vedno pravi!

Čeprav se v menjajočih se obdobjih borznih evforij in gospodarske krize občasno zdi, da so časi za investicije neprimerni, je strategija postopnega, predvsem pa avtomatskega vlaganja dolgoročno najkoristnejša. Tudi trenutni kazalniki donosnosti delnic kažejo, da je danes čas za naložbe razmeroma ugoden. »Ravni vrednotenja delnic oziroma relativni kazalniki, ki kažejo, kako »drage« ali »poceni« so delnice glede na ustvarjene dobičke, so danes na ravni povprečnih zgodovinskih vrednosti. Če varčuješ za pokojnino, bodo prisotna obdobja, ko bodo trgi napihnjeni z zelo visoko kotirajočimi delnicami podjetij, pa tudi obdobja, ko bodo trgi poceni, ampak dolgoročno se vse to izrazi v donosnosti, ki je blizu zgodovinskim povprečjem. Po zgodovinskih podatkih za delniške trge velja 7–8-% povprečna letna donosnost,« še pojasnjuje Pust.

In kaj pravzaprav je donosnost, ta bav bav, ki nam v negativnih, rdečih številkah povzroča sive lase in omaje prepričanje o pravi odločitvi nalaganja v sklade? Poenostavljeno povedano je to tisto, kar z našo naložbo dodatno »zaslužimo«. Koliko to bo in če sploh bo, je odvisno predvsem od rasti dobičkov podjetij, v katera vlagamo, in od ravni vrednotenja oziroma od že omenjenih kazalnikov vrednotenj, ki povejo, koliko so delnice v povprečju drage ali poceni. »So obdobja, ko beležimo negativne donosnosti, tudi do 20 ali 30 %, so pa tudi obdobja izredno visoke kratkoročne donosnosti. A pomembno je vedeti, da pri pokojninskih zavarovanjih pretekle kratkoročne donosnosti ne smejo biti merilo. Največja napaka, ki jo ljudje, ki so aktivno vpeti v upravljanje s svojimi naložbami, pri tem naredijo, je ta, da se za naložbe odločajo na osnovi preteklih donosov, torej pogledajo tečajnico skladov za preteklo leto in izberejo tiste najdonosnejše. Pri pokojninskem varčevanju se je treba temu strogo izogniti in vložiti v globalno razpršene sklade, postopno investirati na dolgi rok ter se s tem izogniti dramatičnim padcem na posameznih trgih oziroma velikim vložkom na vrhuncu borznih evforij,« še dodaja Pust.

Vita Magazin življenja

Tega in veliko drugih zanimivih prispevkov o uspešnem varčevanju za pokojnino najdete v reviji Vita Magazin življenja, ki je izšla septembra 2014 (prenesi .pdf).

Varčevanje Finance