Zavarujte sebe, zaščitite bližnje

Življenjsko zavarovanje zagotovo potrebujete, če imate bližnje, ki so odvisni od vaših prihodkov – partner, otroci, starši –, če imate velike ali dolgoročne finančne obveznosti ali če želite poskrbeti za lastno socialno varnost oziroma lepšo prihodnost v tretjem življenjskem obdobju.

Andreja Kandolf, NLB Vita

Ko ob pomoči svetovalca izberete vam ustrezno življenjsko zavarovanje, morate določiti še primerno višino zavarovalne vsote. Ker je znesek, ki ga plačate za zavarovalno kritje, odvisen od višine zavarovalne vsote ter od vaše starosti in spola, morate pri tem upoštevati lastne cilje, povezane s finančno in socialno varnostjo. Tako je zavarovalna vsota v večini primerov enaka višini vaših prihodnjih finančnih obveznosti – neodplačana posojila, šolanje otrok – in izpadu dohodka za določeno obdobje, ki bi ga utrpeli vaši bližnji v primeru vaše smrti. Obdobje, ki ga morate pri tem izračunu upoštevati, pa je odvisno od tega, koliko časa bi vaši bližnji potrebovali, da se osamosvojijo.

Zavarovalno kritje

Bistvena prednost življenjskih zavarovanj je v zavarovalnem kritju. To omogoča, da ob smrti zavarovane osebe, skladno s splošnimi pogoji, upravičenec prejme dogovorjeno izplačilo. Lastnik zavarovalne police lahko s sklenitvijo življenjskega zavarovanja upravičenca določi poljubno, izplačana sredstva ob smrti zavarovane osebe pa niso predmet dedovanja.

»Bistvena prednost življenjskih zavarovanj je v zavarovalnem kritju.«

Ne glede na vrednost police, ki je pri naložbenih življenjskih zavarovanjih odvisna od razmer na trgu, pa zavarovalnica jamči izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ob nastanku zavarovalnega primera, t. i. dogodka, od katerega nastanka je odvisno izplačilo zavarovalne vsote.

Davčne prednosti

Če se odločite za naložbeno življenjsko zavarovanje, tj. življenjsko zavarovanje, ki je vezano na enote investicijskih skladov, ali univerzalno življenjsko zavarovanje, ki vam poleg zavarovanja ponuja zajamčen donos na privarčevana sredstva, pa je treba omeniti še davčne prednosti teh zavarovanj. Po preteku 10 let ni treba plačati dohodnine, pod pogojem, da je lastnik zavarovanja ves čas trajanja zavarovalne pogodbe tudi upravičenec do izplačila iz sklenjenega zavarovanja. Enako se po trenutni davčni zakonodaji po preteku omenjene dobe ne obračuna davek na zavarovalne posle.

Prednosti zavarovanja pri NLB Viti

Ves čas trajanja naložbenega ali univerzalnega življenjskega zavarovanja vam NLB Vita zagotavlja tudi likvidnost naloženih sredstev. To pomeni, da lahko vložena sredstva kadarkoli odkupite, kar z davčnega vidika sicer ni najprimernejša odločitev. Kljub temu NLB Vita od vas ne bo zahtevala nobenega posebnega razloga. V finančni stiski pa lahko pod določenimi pogoji izberete tudi delni odkup, obdobno mirovanje plačevanja premije in zavarovanje brez plačevanja premij.

NLB Vita vam kot edina na slovenskem trgu ob smrti zavarovanca omogoča socialno in finančno varnost že takoj naslednji dan po sklenitvi naložbenega ali univerzalnega življenjskega zavarovanja.

Zakaj potrebujem življenjsko zavarovanje?

1. Potrebujejo ga moji najbližji.

2. Če umrem, bodo lahko nadomestili izgubo mojih prihodkov.

3. Poskrbeli bodo lahko za izobraževanje mojih otrok.

4. Lahko bodo odplačali dolgove.

5. Lahko bodo plačali stroške pogreba in morebitne druge s tem povezane stroške.

Preverite nabor življenjskih zavarovanj v naši ponudbi, oziroma obiščite najbližjo NLB poslovalnico ali Banko Celje, kjer vam bodo naši svetovalci z veseljem pomagali.

Finance