Zavarovalna vsota: koliko je ravno prav?

Ko izbiramo primerno življenjsko zavarovanje, večkrat ne vemo, kakšna bi bila optimalna zavarovalna vsota, s katero bi lahko pokrili tveganja, ki smo jim izpostavljeni v trenutni življenjski situaciji. To je zelo pomembno vprašanje, saj je prav od izbire ustrezne višine zavarovalne vsote odvisno, ali bo zavarovanje izpolnilo svoj namen. Kako določiti ta znesek?

Daniela Petrova, svetovalka za osebna zavarovanja, NLB Vita

Najprej si moramo odgovoriti na več drugih vprašanj. Ali želimo, da se v primeru naše smrti iz zavarovanja poplačajo vsi naši dolgovi pri banki, zagotovi preskrbljenost družine, poskrbi za šolanje otrok, nadomesti izgubljeni dohodek …? Če bodo naši bližnji ob naši smrti predvidoma preskrbljeni tudi iz drugih finančnih virov (plače, nadomestila, druga varčevanja, prodaja ali oddaja premoženja ...), je treba upoštevati tudi to in določiti ustrezno nižjo zavarovalno vsoto.

Formula za priporočljivo zavarovalno vsoto za življenjsko zavarovanje = (A + B + C – D).

A — Nadomestitev prihodka v primeru smrti: Slovensko zavarovalno združenje priporoča, da za nadomestitev prihodka določimo zavarovalno vsoto v višini dva-, tri- ali štirikratnika letnega osebnega dohodka (odvisno od števila otrok oziroma vzdrževanih družinskih članov). V tujini priporočajo najmanj šestkratnik letnega dohodka.

B — Višina kreditov in dolgov: Upoštevati je treba vse kredite in dolgove – tudi limit na osebnem računu.

C — Stroški vzdrževanja otrok

D — Druga življenjska zavarovanja

Primer izračuna ustrezne zavarovalne vsote

Za boljšo predstavo si poglejmo izračun primerne zavarovalne vsote za družino s prvošolcem. Za primer smrti se želi zavarovati oče in s tem poskrbeti za svojo ženo in otroka.

A — Letni neto prihodek očeta x 2 leti = 1.000 EUR x 12 mesecev x 2 = 24.000 EUR (ta denar zadošča za enako življenjsko raven otroka in žene za dve leti)

B — Višina kreditov in dolgov v gospodinjstvu = 25.000 EUR (kredit za avto in limit na osebnem računu)

C — Stroški šoloobveznega otroka do 25. leta starosti = 98.700 EUR

D — Višina obstoječih zavarovalnih vsot: še nima sklenjenega življenjskega zavarovanja. Priporočljiva zavarovalna vsota za primer smrti je 147.700 EUR.

Ker lahko umre katerikoli od staršev, je priporočljivo, da bi se življenjsko zavarovala tudi žena. Življenjska zavarovanja NLB Vite so oblikovana tako, da upoštevajo različne želje in potrebe posameznikov in družin. Glede na življenjsko situacijo si lahko izberete ustrezno zavarovalno vsoto, ki jo lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

Stroški vzdrževanja otrok

Postavka

Znesek

Leto

Dojenček

3.800 EUR/leto

(1 leto)

Predšolski

4.500 EUR/leto

(5 let)

Šoloobvezen

5.000 EUR/leto

(9 let)

Dijak

6.200 EUR/leto

(4 leta)

Študent

5.000 EUR/leto

(4 leta)

/

4.450 EUR/leto

(2 leti)

Skupaj: 125.000 EUR do 25. leta

Vir: Moje Finance, januar 2007

Napake, ki jih zavarovanci najpogosteje storijo pri sklepanju življenjskih zavarovanj:

  • Izbira prenizke, včasih pa tudi previsoke zavarovalne vsote za smrt in preostala zavarovalna kritja (nezgoda, kritične bolezni). Pri določitvi ustrezne višine zavarovalne vsote je treba upoštevati tudi, v katerem življenjskem obdobju smo. Če smo samski oziroma brez otrok in brez dolgov, visokih zavarovalnih vsot ne potrebujemo. Ko si ustvarimo družino, pa je priporočljivo poskrbeti za finančno preskrbljenost naših najbližjih, če bi se nam zgodilo najhujše.
  • Sklepanje preveč podobnih zavarovanj in s tem podvajanje zavarovalnih kritij.
  • Neupoštevanje izgube prihodka, dolgov in vseh stroškov, ki nastanejo ob smrti. Mnogi zavarovanci se ne zavedajo, da se po zakonu o dedovanju lahko dedujejo tudi vsi dolgovi in krediti in da so dediči mnogokrat mladoletne osebe.

Koliko zavarovalne vsote potrebujete? Opravite preprost izračun.

Kredit Varčevanje Finance