Vprašanja danes za jutri

Za vsak problem ali bolje rečeno namen obstaja zavarovalni produkt, ki odgovarja na vprašanja ljudi v stiski danes in pomaga poskrbeti za njihovo finančno ter socialno varnost jutri. Tako lahko zavarovanja NLB Vite poskrbijo za različne potrebe posameznika in njegovih najbližjih oziroma pridejo prav v različnih situacijah.

mag. Nataša Kozlevčar, vodja prodaje, življenjska zavarovalnica NLB Vita

»Kaj bo z mojo pokojnino? Ali bom moral sam poskrbeti zanjo?«
Ko dobimo prvo zaposlitev, ne razmišljamo o prejemkih in prihrankih čez 35, 40 let, saj se nam do upokojitve zdi še tako daleč. Pa vendar bi morali že ob prejemu prve plače začeti razmišljati tudi o tem! Naložbeno življenjsko zavarovanje, na primer   za pokojnino, je zaradi svoje posebnosti – vgrajene pokojninske strategije – zelo primerno za ustvarjanje dodatka k pokojnini. Pokojninska strategija namreč pomeni to, da naložbena politika skladno s starostjo zavarovanca brezplačno prehaja iz dinamičnega v konzervativnejši način plemenitenja sredstev. Zato je storitev primerna skozi celotno življenjsko obdobje.
Ravno zaradi te pokojninske strategije je dobro, da začnete varčevati čim prej. Ker pa gre za naložbeno življenjsko zavarovanje, ste poleg tega, da varčujete, tudi življenjsko zavarovani – z zavarovalno vsoto, ki jo glede na svoje potrebe oziroma potrebe svoje družine določite sami. Sami določite tudi, koliko časa bo trajalo zavarovanje in koliko časa boste prejemali rento.

»Moje življenje je včasih tvegano. Kaj lahko storim?«
Na nepričakovane dogodke večinoma ne moremo vplivati. Lahko pa se predvsem finančno pripravimo na posledice nezgode in vnaprej omilimo finančne težave, ki bi lahko prizadele našo družino in naše najbližje v primeru, da bi se nam pripetila nesreča z resnimi posledicami. Za tak primer se lahko zavarujete s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja za primer nezgodne smrti oziroma popolne trajne nezgodne invalidnosti kot dodatnega zavarovanja, ki ga priključite k življenjskemu zavarovanju, kot so  ,   in  . Zavarovalna vsota za smrt in popolno trajno invalidnost kot posledico nezgode je pri zavarovanjih NLB Vita Izbrana in NLB Vita Zanesljiva običajno dvakratnik osnovne zavarovalne vsote. Lahko pa višino zavarovalne vsote določite poljubno, odvisno od vaših potreb.
Pri NLB Viti pa obstaja tudi možnost sklenitve samostojnega nezgodnega zavarovanja: za samo 3,50 evra mesečno lahko sklenete Individualno nezgodno zavarovanje . Tako boste 10 let zavarovani za 20.000 evrov v primeru nezgodne smrti oziroma popolne trajne nezgodne invalidnosti.

»Zavedam se, da lahko tudi zbolim. Kako naj se zavarujem za ta primer?«
Ob sklenitvi življenjskega zavarovanja večkrat pozabimo na to, da si lahko izplačilo zavarovalne vsote zagotovimo tudi v primeru nastanka katere izmed kritičnih bolezni. Pri zavarovanjih   in   tako lahko do 55. leta starosti sklenete dodatno zavarovanje kritičnih bolezni, ki velja do 65. leta, zavarovani pa ste za primer petih najpogostejših kritičnih bolezni. To so rak, srčni infarkt, možganska kap, ledvična odpoved in operacija koronarnih arterij.
Zakaj se sploh odločiti za to možnost? Ste kdaj razmišljali o tem, kaj bi se zgodilo z vami oziroma vašo družino, če bi huje zboleli? Kako plačati zdravljenje, kako nadomestiti izpad dohodka zaradi delovne nezmožnosti? Sklenitev dodatnega zavarovanja kritičnih bolezni je vsekakor ena izmed najboljših možnosti. Denar, ki ga boste prejeli po preteku enega meseca od potrditve diagnoze, boste lahko porabili za zdravila, terapije, zdravnika, pokritje izpada prihodka ali kar koli drugega. Kljub temu da boste dobili izplačano zavarovalnino in bo vaše dodatno kritje kritičnih bolezni ugasnilo, bo vaše zavarovanje trajalo še naprej.

Preverite vsa naša zavarovanja ali pa se oglasite v najbližji NLB poslovalnici, kjer vam bodo svetovali naši svetovalci.

Varčevanje Finance