Kako si zagotovim dodatno pokojnino?

Matjaž je star 30 let in samski. Ker dobro zasluži, bi želel že zdaj poskrbeti za dodatnih 500 evrov pokojnine. Kakšno premijo in kam naj vplača vsak mesec, da bi dosegel ta cilj? Kaj pa njegov pet let mlajši sodelavec?

Svetuje Natalija Prešern, direktorica Sektorja razvoja, NLB Vita Dodatna sredstva za obdobje upokojitve si lahko Matjaž zagotovi s pokojninsko strategijo pri naložbenem življenjskem zavarovanju NLB Vita Izbrana. Ta mu že po poteku 10 let od začetka zavarovanja omogoča obročno izplačilo privarčevanih sredstev.
Če želi Matjaž po upokojitvi 20 let prejemati 500 evrov dodatne pokojnine, mora do upokojitve, to je do starosti 65 let, privarčevati 95.000 evrov. Matjaž bi to lahko dosegel pri mesečni premiji v znesku 75 evrov, če upoštevamo nevtralni scenarij rasti vrednosti enot investicijskih skladov in minimalne zavarovalne vsote. Za njegovega pet let mlajšega sodelavca pa bi bilo ob enakih predpostavkah dovolj že 50 evrov mesečne premije.

Petra je stara 35 let. Glede na trenutne trende se boji, da njena pokojnina niti približno ne bo zadoščala za lagodno jesen življenja. Mesečno lahko privarčuje do 100 evrov, pri čemer se k varčevanju zaradi osebnih razlogov noče z ničimer zavezati, boji pa se tudi naložbenega tveganja.

Svetuje Blaž Bračič, vodja Oddelka za trženje in prodajo, NLB Skladi

Med vlagatelji v Sloveniji je pogosto razširjeno prepričanje, da so vzajemni skladi tvegana naložba, kar je večinoma posledica tega, da so slovenski varčevalci v preteklosti vlagali predvsem v izrazito tvegane delniške vzajemne sklade. Dobro razpršen globalni delniški portfelj, ki ga vlagatelj dobi denimo z naložbo v podsklad NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški, je daleč od tveganja eksotičnih delniških trgov, negotovost pa se dodatno pomembno zmanjša z daljšanjem ročnosti varčevanja in postopnim vstopanjem na trg.

Za pokojninsko varčevanje bi Petri priporočil postopno varčevanje z NLB Skladi – Varčevalnim načrtom +. Postopno varčevanje Petre ne zavezuje k rednim nadaljnjim vplačilom, naložba je izjemno likvidna – denar ji bo nakazan najkasneje v šestih delovnih dneh od zahtevka za izplačilo. Poleg tega to postopno varčevanje prinaša davčne ugodnosti, saj so prehodi med podskladi krovnega sklada NLB Skladi neobdavčeni.

Janez se je ravnokar upokojil. Del svojih sredstev bi rad vložil v individualno upravljanje. Odločil se je za kombinacijo delniškega in obvezniškega portfelja. Kako naj si poveča delež razpoložljivih sredstev za sprotne potrebe?

Svetuje Dušan Žužek, Poslovni sektor investicijskega bančništva, NLB

Janezov primarni cilj po upokojitvi je ohranjanje realne vrednosti premoženja. S tem namenom je večino sredstev vložil v obvezniški in hibridni portfelj, manjši del pa v portfelj delnic z visoko dividendno donosnostjo, ki pa je še vedno najbolj konservativni delniški portfelj v ponudbi individualnega upravljanja premoženja. Vstopnih stroškov pri individualnem upravljanju ni, prav tako lahko brez stroškov dodatno vplačuje v prihodnje.

Večji del razpoložljivih sredstev za sprotne potrebe si lahko Janez zagotovi s četrtletnim izplačevanjem prejetih obresti in dividend, ki se sicer običajno reinvestirajo. Za izplačevanje mu banka ne bo obračunala dodatnih stroškov, Janez pa bo lahko v času trajanja pogodbe v dogovoru z upravljavcem postopoma prilagajal strukturo premoženja. Za upravljanje sredstev in obveščanje bo skrbel njegov osebni upravitelj premoženja, ki bo stranki vedno na voljo.

Do najbolj primernega načina varčevanja za dosego vašega finančnega cilja boste najhitreje prišli, če vam bo pomagal svetovalec v vam najbližji NLB Poslovalnici ali na telefonski številki 080 87 98.

Varčevanje Starost 65+ Finance