Kakšno življenjsko zavarovanje imate in zakaj ste odločili zanj?

Ljudje smo različni. Nekatere prihodnost bolj skrbi, druge manj. A vsakdo se kdaj vpraša, kaj pa, če ... In takrat pomisli na to, kako bi se lahko pred tveganjem zavaroval. Pet Slovencev nam je povedalo, kdaj so oni pomislili na življenjsko zavarovanje in zakaj so se odločili za sklenitev zavarovanja.

Tinka Rajher Boštjan, fizioterapevtka

»Pred petimi leti, ko sem se zaposlila, sem sklenila življenjsko zavarovanje. Zanj sem se odločila kot za obliko varčevanja, naložbo v prihodnost. Kako si bom izplačala privarčevani znesek (v enkratnem znesku ali mesečno kot dodatek k pokojnini), pa zdaj še ne vem.«

Namen zavarovanja: varčevanje.

Jose, glasbenik in igralec

»Sklenjeno imam naložbeno življenjsko zavarovanje. Sem optimist in verjamem, da se bodo vložena sredstva povrnila in prišla še zelo prav.«

Namen zavarovanja: za prihodnost.

Leonida Tramšek, višja referentka NLB

»Sklenjeno imam življenjsko zavarovanje NLB Vita. Ker nesreča nikoli ne počiva, je prav, da smo na nepričakovana neprijetna presenečenja pripravljeni.«

Namen zavarovanja: za vsak slučaj.

Mateja Krapež, poslovna sekretarka

»Sklenjeno imam življenjsko rentno zavarovanje. Za takšno obliko sem se odločila zato, da bi si olajšala življenje v starosti. Poleg tega pa je to neka oblika »prisilnega varčevanja« za obdobje, ki prihaja.«

Namen zavarovanja: pokojnina.

Milojka Šturm, medicinska sestra

»Sklenjeno imam kombinirano zavarovanje – življenjsko in nezgodno. Sklenila sem ga leta 1995 do leta 2020. Ob začetku je bil to način varčevanja – ne toliko zaradi pokojnine, ampak bolj za primer invalidnosti ali smrti. Da bi v teh situacijah jaz in bližnji vsaj nekaj imeli.«

Namen zavarovanja: za vsak slučaj.

Pri izbiri življenjskega zavarovanja je izrednega pomena tudi višina zavarovalne vsote. Izračunajte si jo!

Nikar več kot 40 %

Slovenci smo optimisti. Celo tako zelo, da se radi zadolžimo do svoje skrajne zgornje meje, da bi le lahko čim prej uresničili svoje največje želje. A to vam iz srca odsvetujemo. Kdo vam lahko zagotovi, da se razmere v prihodnjih letih, ko boste morali odplačevati kredit, ne bodo spremenile in vam povzročile veliko preglavic in tegob? Kako pa sploh preverimo, ali smo prezadolženi?

V mladosti si posameznik sicer lahko privošči nekoliko več dolgov, saj jih bo zaradi let in potenciala za rast prihodkov v prihodnje laže odplačal, velja pa splošno pravilo, naj finančnim ciljem namenimo največ 40 odstotkov mesečnega neto prihodka. Tako boste lahko izpolnili svoje želje, ostalo pa vam bo še nekaj manevrskega prostora. Če boste ta okvir presegli, pa vaš načrt za financiranje ciljev najverjetneje ne bo izvedljiv. Še več, zaidete lahko v resne finančne težave. Če te niso prehude, jih lahko rešite z zmanjšanjem izdatkov, unovčevanjem naložb, prestrukturiranjem dolga. V skrajnem primeru pa lahko pride tudi do osebnega stečaja. Torej, ostanite pod 40 odstotki.

Izkoristite multipriložnosti!

Doseči več, priti dlje, biti boljši ... preseči se tudi na finančnem področju. V življenju se vse vrti okrog presežkov. Odločitev za NLB Vita Multi, vseživljenjsko naložbeno zavarovanje z zaščito v sklad vloženih sredstev na datum dospetja posameznega investicijskega paketa, je zato brez dvoma racionalna.

Ponuja priložnosti za:

1. doseganje nadpovprečnih donosov, saj so ti vezani na gibanje vrednosti zaprtih investicijskih skladov oz. paketov, kjer se na splošno vlaga tako, da sta združena varnost in potencial za rast;

2. varno vlaganje sredstev, saj vam zavarovalnica daje zaščito za v sklad vložena sredstva, zato bo vaše izplačilo vsaj v vrednosti vloženih sredstev (vplačana premija, zmanjšana za vstopne stroške);

3. dodatno nezgodno zavarovanje brez dodatnih premij, kar pomeni, da bi v primeru najhujšega vaši bližnji prejeli zavarovalno vsoto ali znesek v vrednosti police — odvisno od tega, kaj bi na dan izplačila imelo višjo vrednost;

4. neobdavčene donose, kajti če je izplačilo namenjeno vam, ki ste sklenili zavarovanje, so donosi pri zavarovanjih, ki trajajo vsaj 10 let, neobdavčeni.

Kredit Varčevanje Finance