Imate sklenjeno življenjsko zavarovanje in s kakšnim namenom?

Vse več Slovencev se odloča (dodatno) poskrbeti za finančno in socialno varnost sebe in svoje družine. Življenjska zavarovanja so prilagodljiva tako potrebam kot zmožnostim posameznika in omogočajo doseganje različnih finančnih ciljev. O tem smo povprašali nekaj ljudi.

Jože Šuhel, svetovalec za osebne finance, NLB Poslovalnica Žalec

»Življenjsko zavarovanje sem sklenil, takoj ko je bilo mogoče, seveda v naši banki. Polico imam sklenjeno od leta 2003, kar pomeni, da tudi v primeru prekinitve od naslednjega leta naprej ne plačujem davka državi. Zavarovanje je namenjeno izključno varčevanju za dodatno pokojnino.«

Namen zavarovanja: pokojnina.

Marko Fidler, prodajni svetovalec

»Življenjskega zavarovanja še nimam sklenjenega, a se bom moral zanj kar kmalu odločiti, saj bom vzel stanovanjski kredit. Prej zavarovanja nisem sklenil, ker nekako ni bilo nujno, a vendar že dalj časa razmišljam o tem. Mislim, da ljudje takšnim vrstam zavarovanj dajemo premajhen pomen.«

Namen zavarovanja: kredit.

Sanja Hribar, absolventka

»Sklenjeno imam življenjsko rentno zavarovanje z dodatnim nezgodnim zavarovanjem, zato da bi v primeru dejanske nezgode lahko z dobljenimi sredstvi poskrbela za s tem povezane stroške in težave. Ob preteku dobe zavarovanja imam zagotovljeno izplačilo mesečne rente. Denar, ki ga bom dobila ob koncu zavarovanja, bom verjetno porabila za ožje družinske člane ali vložila v nepremičnino.«

Namen zavarovanja: renta

Andreja Blažič, specialistka podpore prodaji, Sektor za podporo prodaji in razvoj poslovne mreže, NLB

»Žalostno in neodgovorno do naših najbližjih se mi zdi, da zavarujemo svoje premično in nepremično premoženje, na najdragocenejše, kar imamo, pa pozabimo. Skupaj z možem imava sklenjeno življenjsko nezgodno zavarovanje in individualno nezgodno zavarovanje. Namen sklenitve je bila predvsem varnost za partnerja oziroma za najina otroka, če se komu od naju kar koli zgodi.«

Namen zavarovanja: družina.

Špela Močnik, radijska moderatorka

»Življenjsko zavarovanje imam sklenjeno že nekaj let, in sicer take vrste, da hkrati vlagam tudi v sklade. Ko sem sklenila zavarovanje, je bilo določeno, da imam ob koncu garantirano izplačilo. To mi je močno pomagalo pri odločitvi, saj tako vem, da poleg zavarovanja nekaj vlagam tudi v prihodnost.«

Namen zavarovanja: prihodnost.

Varnost ali plemenitenje sredstev? Oboje!

Sklenitev življenjskega zavarovanja je pametna odločitev, s katero svoji družini zagotovite varnost. Če izberete naložbeno življenjsko zavarovanje, pa lahko poleg zavarovanja za primer smrti plemenitite tudi svoje prihranke in varčujete za prihodnost otrok, vnukov ali svojo pokojnino.

Izbirate lahko med zavarovanjem z zajamčenim donosom NLB Vita Zanesljiva in naložbenim življenjskim zavarovanjem NLB Vita Izbrana, v katerem se sredstva plemenitijo v izbranih vzajemnih skladih. Kadar koli v času trajanja zavarovanja se lahko odločite za izplačilo privarčevanih sredstev, po desetih letih trajanja zavarovanja pa tudi v obliki finančne rente. Znotraj zavarovalnega dela izbirate med različnimi zavarovalnimi kritji in višinami zavarovalnih vsot, zavarovani pa ste že naslednji dan po podpisu zavarovalne pogodbe! V primeru smrti bodo vaši bližnji dobili izplačano bodisi celotno zavarovalno vsoto bodisi vrednost police – kar je višje. In to od prvega dne zavarovanja!

Vaš denar je na varnem

Vlagatelji, ki nimate potrebnih znanj in informacij za presojo o tem, komu zaupati svoje prihranke, ste zaščiteni na različne načine. Vse vaše bančne vloge oziroma depozite do višine 100.000 evrov zakonsko ščiti država z jamstvom za vloge. V primeru stečaja banke bi se tako izplačale v drugi banki najpozneje v dvajsetih delovnih dneh.

Vaše premoženje v podskladih krovnega sklada NLB Skladi je po zakonu ločeno tako od premoženja družbe za upravljanje kot skrbnika ali oseb, ki izvajajo trženje. V primeru stečaja družbe za upravljanje bi se upravljanje posameznih podskladov preneslo na drugo družbo za upravljanje – brez posledic za vaše premoženje. Tudi zavarovalniška zakonodaja določa, da je premoženje kritnega sklada ločeno od premoženja zavarovalnice. V primeru stečaja zavarovalnice torej kritni sklad ni predmet stečajne mase. Za doseganje zajamčenega donosa pa zavarovalnica vplačana sredstva nalaga v obračunske sklade z zajamčenim donosom, ki jih vodi v okviru kritnega sklada življenjskih zavarovanj.

Kredit Varčevanje Otroci Finance