5 najpogostejših napak mladih družin pri upravljanju osebnih financ

Ko dva postaneta družina, je čas, da začneta razmišljati o prihodnosti. A samo misli brez konkretnih dejanj še niso dovolj. Kako začeti načrtovati svojo finančno prihodnost, česa se je pametno držati, ko govorimo o varčevanju in zadolževanju, ter kakšne so taktike hranjanja premoženja in kaj je varnostna rezerva, svetuje strokovnjak iz NLB Vite Tine Pust.

1. Pomanjkanje finančnega načrtovanja

Največkrat se sliši zelo dolgočasno, a v resnici se finančno načrtovanje zelo obrestuje. Planiranje in spremljanje izdatkov namreč določata, ali bomo imeli v določenem obdobju presežek ali primanjkljaj glede na prejete prihodke. V krajšem časovnem obdobju namreč le težko dosežemo povečanje prihodkov, v precej večji meri pa lahko vplivamo na odhodke, in to z nadziranjem stroškov.

2. Pokojnina in/ali izobraževanje otrok je še daleč

Prednost zgodnejšega začetka varčevanja so manjši mesečni obroki za dosego enakega cilja oziroma vrednosti privarčevanih sredstev ob koncu obdobja. Prav tako si lahko ob zgodnejšem začetku varčevanja privoščite nekoliko bolj tvegane, a potencialno donosnejše naložbe, saj imate za premagovanje morebitnih negativnih trendov na kapitalskih trgih na voljo daljše časovno obdobje.

3. Zakaj potrebujeva zavarovanje, če pa sva mlada in zdrava?

Preprosto zato, ker nesreča nikoli ne počiva, finančne posledice ob morebitni invalidnosti ali celo smrti pa so lahko izjemno boleče in drage. Z zavarovanjem poskrbite tudi za finančno varnost družine in nemoteno odplačilo svojih dolgov.

4. Preveč dolga

Pametno se je zadolžiti za investicije, s katerimi povečujete vrednost ali dolgoročno zmanjšujete svoje stroške, manj smiselno pa je zadolževanje za sprotno porabo. Prevelika zadolžitev namreč zmanjša vaš manevrski prostor za varčevanje in finančno fleksibilnost, hkrati pa ste zaradi nje precej finančno ranljivi ob nenadni izgubi dohodkov. Zadolženost velja za zmerno takrat, kadar odplačevanje anuitete ne presega od 30 % do 40 % vašega razpoložljivega dohodka.

5. Varnostna rezerva – kaj je že to?

Verjetno ga ni med nami, ki bi ga vsaj kdaj pa kdaj ne presenetil nepričakovan izdatek (okvara gospodinjskega aparata ali avta, razna popravila itd.) ali dogodek (bolezen, izguba službe). Zaradi tega je smiselno oblikovati varnostno rezervo, iz katere načeloma črpamo le v takih primerih in ki nam ne poruši tekočega finančnega planiranja.

Kredit Varčevanje Finance