Živahno dogajanje na obvezniških trgih v aprilu 2015

V mesecu aprilu je bilo na obvezniških trgih evroobmočja zabeleženo živahno dogajanje, ki pa se je proti koncu meseca vendarle izkazalo za pozitivno.

Največji premiki so se v aprilu zgodili na obvezniških trgih, kjer so donosnosti obveznic evroobmočja še sredi meseca dosegle rekordno nizke nivoje (10-letna nemška zgolj 0,075%), v zadnjih dneh aprila pa se je zgodil silovit odboj, ki je donosnost večine dolgoročnih obveznic spet potisnil v pozitivno območje. Padec cen obveznic so sprožili predvsem komentarji upravljavcev največjih obvezniških skladov o pretirano nizkih donosnostih obveznic evroobmočja in možnosti hitrejšega okrevanja evroobmočja od pričakovanj, delno pa tudi signali o hitrejšem reševanju grške krize in posledično manjši naklonjenosti investitorjev najbolj varnim naložbam. ECB bo sicer ne glede na dogajanja na trgih nadaljevala s svojimi odkupi na sekundarnem trgu in posledično vplivala na tržne tečaje še vse do jeseni 2016.

Tuji delniški trgi so v aprilu zabeležili manjše padce, predvsem ob koncu meseca ko smo bili priča precej hitrim spremembam na obvezniških trgih. Tako je ameriški S&P500 (merjeno v EUR) v aprilu upadel za 3,5%, evropski delniški indeks Eurostoxx 50 pa za 2,2%. Nemški DAX je doživel večji upad s 4,3% padcem, pri čemer je potrebno upoštevati, da je bil nemški indeks predhodno med najhitreje rastočimi in je ob obratu tečaja EUR/USD (evro se je v aprilu okrepil za 4,6% na 1,12 USD) zaradi velikega deleža izvoznikov pričakovano utrpel največjo izgubo.

V aprilu ni bilo pomembnejših makroekonomskih objav v evroobmočju, omenimo lahko izboljševanje kazalnikov zaupanja poslovne klime in proizvodnje. Cene dobrin v evroobmočju se v primerjavi z lanskim aprilom niso spremenile, če izločimo vpliv cen energije in hrane pa je medletna stopnja inflacije znašala 0,6% (v 2014 denimo 0,8%). V ZDA se že kažejo efekti močnega dolarja in zniževanja investicij v naftni industriji zaradi padca tečaja nafte, saj so se vrednosti naročil za poslovno opremo (investicije podjetij) znižale že sedmi mesec zapored, indeks rast trajnih dobrin je nominalno sicer zrasel za 4%, vendar zgolj na račun visokih stopenj rast avtomobilske in letalske industrije.

V aprilu so precej porastle tudi cene nafte, aluminija in bakra, za dvig cen nafte pa je bil eden ključnih dejavnikov nižja rast zalog surove nafte v ZDA, kar kaže na morda hitrejši upad proizvodnje nafte iz skrilavcev od pričakovanj in posledično nižjo rast presežne ponudbe.

Slovenski borzni indeks SBI TOP je v aprilu sicer porastel za 2,4%, predvsem na račun rasti delnic Krke, ki so aprilu porastle za 12% in nadomestile podoben upad vrednosti delnic Telekoma (-15%), katerega privatizacijska usoda še naprej ostaja nejasna. Večina investitorjev, ki je računala na nadaljevanje privatizacij verjetno tudi ni navdušena nad predstavljeno strategijo upravljanja državnih naložb, ki načrtuje ohranitev deležev v večini preostalih večjih borznih družb.

Ker vemo, da je vaš čas dragocen, tovrstno spremljanje pa lahko vzame veliko časa, bomo na NLB Viti vsak mesec pripravili kratek pregled dogajanj na svetovnih, evropskih in tudi slovenskih kapitalskih trgih.

Finance