Zakaj Slovenci ne varčujemo za pokojnino?

Raziskave kažejo, da Slovenci kot tretji najbolj varčen narod v EU veliko varčujemo, občutno nad povprečjem, vendar zaradi premalo znanja spuščamo denar v zrak. O tem, zakaj Slovenci tako neradi namensko varčujemo za pokojnino,
smo povprašali finančnega svetovalca pri NLB, d.d. Jožeta Šuhla, ki nam je predstavil pet najpogostejših mitov o varčevanju – takšnih, ki držijo, in onih, ki ne.

1 MIT: Časovna razsežnost varčevanja je predolga.

Morda se res zdi tako, pa vendar – vprašajte športnika, ali je omagal že takoj na začetku. Štejejo odločnost, vztrajnost in volja – tudi pri varčevanju. Zakaj? Zato, ker če začnete varčevati zgodaj, lahko z manjšimi zneski na dolgi rok privarčujete lep kupček denarja, ki vam bo na starost pomagal lajšati čas, ko boste ostali brez dohodka. Hkrati zmanjšate tveganje glede pretresov na finančnih trgih, saj je znano, da na dolgi rok finančni trgi beležijo stabilnejše povprečne donose.

2 MIT: Bančno varčevanje v povezavi z obrestno mero je zgodovinsko nizko.

To gotovo drži in prav zato se obrestuje varčevati tudi v drugih oblikah naložb, saj lahko za isto količino vloženega denarja ob nekoliko večjem tveganju dobite precej več, kot ste vplačali. Zgodovinski podatki kažejo, da je varčevanje v investicijskih skladih na dolgi rok občutneje donosnejše od bančnega varčevanja. Izkoristite trenutek zdaj in sklenite naložbeno zavarovanje NLB Vita Izbrana, pri katerem lahko izbirate med skladi družbe NLB Skladi, hkrati pa ste tudi življenjsko zavarovani!

3 MIT: Težko privarčevani denar bo pojedla inflacija.

Denar, s katerim dolgoročno varčujete v investicijskih skladih, je varnejši pred inflacijo, saj se sredstva naložijo v dolgoročne naložbe, ki so pred tveganjem inflacije bolj zaščitene.

4 MIT: Najboljše varčevanje je bančni depozit.

To ne drži. S takšnim varčevanjem seveda ni nič narobe, ni pa primerno varčevanje za pokojnino. Z dolgoročnim varčevanjem v
investicijskih skladih se lahko izognete večini neugodnih sprememb na finančnih trgih, tako inflacijskim dogajanjem kot spremembam obrestnih mer v bankah. Če se odločite varčevati za pokojnino in želite, da za primeren nabor skladov v
času vašega varčevanja poskrbijo strokovnjaki, se odločite za naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana za pokojnino.

5 MIT: Kako naj varčujem, če še za sproti nimam?

Lahko. Naredite načrt, čemu v vrednosti 50 evrov se lahko vsak mesec odpoveste. Pri tem imejte v mislih, da boste precej laže živeli
s 50 evri na mesec manj, kot pa v jeseni življenja s pokojnino, za približno 50 % nižjo od vaše zdajšnje plače. In za to, da ne bo tako, morate poskrbeti čim prej.

Varčevanje Finance