Ko nesreča ne počiva …

1. Kaj vse krije zavarovanje za tujino NLB Vita Tujina?

Zavarovalno kritje obsega stroške medicinske asistence ter stroške nujne zdravniške oskrbe, nujnih zobozdravstvenih storitev in prevoza ob boleznih ali poškodbah, ki se pojavijo med potovanjem ali bivanjem v tujini.

2. Kaj storim, če si v tujini zlomim nogo?

Takoj oziroma najpozneje v oseminštiridesetih (48) urah morate obvestiti asistenčni center zavarovalnice, ki organizira pomoč v tujini. Njihova telefonska številka je +386 (0)59 69 22 00.

3. Do kdaj moram skleniti zavarovanje?

Zavarovanje je potrebno skleniti pred odhodom osebe v tujino.

4. Kako je s plačilom nujne zdravniške in medicinske oskrbe v tujini?

Stroški, ki ne presegajo skupnega zneska 150 EUR po zavarovalnem primeru, poravna zavarovanec sam, po vrnitvi v domovino pa
povračilo teh sredstev uveljavlja neposredno pri zavarovalnici. Stroške, ki znašajo 150 EUR ali več, pa zavarovalnica povrne neposredno izvajalcu opravljenih storitev.

5. Ali zavarovanje krije zdravniško pomoč v zasebni ustanovi v tujini?

NLB Vita Tujina krije stroške nujnih zdravstvenih storitev tako v javnih kot tudi zasebnih zdravstvenih ustanovah.

Potovanje