Padci tečajev tako na obvezniških kot delniških trgih v maju 2015

V mesecu maju je bilo zabeleženo padanje tečaja tako na obvezniškem kot delniškem trgu. Vendar pa je večina delniških indeksov na letnem nivoju ostala pozitivna.

V maju smo na kapitalskih trgih spremljali nekoliko povečano nihanje gibanj tečajev, spodbujenih predvsem s padci na obvezniških trgih, ki so se konec meseca preselili tudi na delniške trge. Kljub temu pa velika večina delniških indeksov na letnem nivoju še vedno ostaja v pozitivnem območju, saj je bil prvi kvartal izrazito nadpovprečno donosen. Strah pred deflacijo v evroobmočju se umirja, posledično pa smo zabeležili ''normaliziranje'' donosnosti obvezniških naložb. Donosnost nemške desetletne obveznice se je zvišala na 0,5% (v prvih dneh junija celo do 0,9%), slovenska državna obveznica z zapadlostjo 2026 pa se je spet približala 2% donosnosti. Za razliko od dolgoročnejših naložb pa na kratkem koncu krivulje ni bilo večjih sprememb, medbančne obrestne (npr. EURIBOR) še naprej ostajajo na rekordno nizkih ravneh.

Tuji delniški trgi so v maju zabeležili mešana gibanja, glede na predhodno višjo rast pa padci evropskih indeksov predvsem zaradi povečanega grškega tveganja in večjih negativnih premikov na obvezniških trgih niso bili presenetljivi. Tako je ameriški delniški indeks Eurostoxx 50 v maju upadel za 1,2%, ameriški S&P 500 in japonski Nikkei (merjeno v EUR) pa sta porastla za 3,3% oz. 3,8%.

Kar nekaj kazalnikov kaže na izboljševanje ekonomskega okolja, tako v evroobmočju kot v ZDA. V evroobmočju se je v aprilu zmanjšala brezposelnost za 0,2 o.t. na 11,1%, povečala pa se je tudi prodaja na drobno za 0,7% glede na predhodni mesec oz. 2,2% na letni ravni. Cene dobrin v evroobmočju so v primerjavi z lanskim majem po prvih ocenah višje za 0,3%, če izločimo vpliv cen energije in hrane pa je medletna stopnja inflacije znašala 0,9%, kar je največ od lanskega avgusta in kaže na uspešno ukrepanje ECB deflacijskih pritiskom. V ZDA pa je kazalnik naročil trajnih dobrin, izključujoč transportni sektor, v aprilu porastel za 0,5% na mesečni ravni, kar je bolje od pričakovanj.

V maju se cene surovin niso bistveno spremenile, cena nafte in zlata v EUR sta minimalno porastla, precej (za 8,5%) pa je upadla cena aluminija.

Slovenski borzni indeks SBI TOP je v maju sicer upadel za 2,8% in tako izničil aprilski porast, največji padec izmed večjih družb pa je zabeležil Telekom, ki je mesec zaključil na okroglih 100 EUR, 14% nižje kot mesec poprej, pri čemer 10 EUR odpade na izglasovano dividendo, ki jo bodo prejeli delničarji z vpisanim lastništvom na 19.5.2015.

Ker vemo, da je vaš čas dragocen, tovrstno spremljanje pa lahko vzame veliko časa, bomo na NLB Viti vsak mesec pripravili kratek pregled dogajanj na svetovnih, evropskih in tudi slovenskih kapitalskih trgih.

Finance

Prejšnji članek:

V dvoje je lepo povsod …