Adijo, dostojanstvena starost

Ste že začeli razmišljati o svoji pokojnini? Če ste odgovorili z ne, je skrajni čas, da to storite. Prepričanje, da nam bo državna pokojnina zagotovila varno in dostojno starost, je žal račun brez krčmarja.

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je povprečna neto pokojnina februarja 2015 znašala le 561,92 evra. Razmerje med povprečno neto pokojnino in povprečno neto plačo je bilo 56 %. Povedano drugače – če imate povprečno plačo, ki je bila februarja 2015 v Sloveniji 1.002,85 evra, bi ob upokojitvi prejemali le 561 evrov. Ob vse bolj starajoči se populaciji postaja razmerje med aktivnim in upokojenim prebivalstvom skrajno neugodno. V prihodnosti bo upokojencev preveč, da bi jim mlade generacije s svojim delom in s svojimi prispevki lahko zagotovile dovolj denarja, zato strokovnjaki opozarjajo, da bo t. i. pokojninska ‘bomba’ nekega dne preprosto počila. Posledica? Večina s pokojnino enostavno ne bo mogla preživeti, to pa pomeni, da bo naš življenjski standard postal odvisen od tega, kako smo za svojo varnost poskrbeli v času pred upokojitvijo. Če se ne nameravate sprijazniti z životarjenjem na stara leta, morate torej na starost začeti misliti zdaj – v aktivni dobi. Pa čeprav se vam pokojnina ta hip, ko ste na vrhuncu svoje življenjske energije, dan za dnem obremenjeni s hitrim življenjskim tempom in kupom obveznosti in vsakdanjih skrbi, morda zdi oddaljena nekaj milijonov svetlobnih let. Kje je še to, mar ne? Napaka, pravijo finančni svetovalci. In to največja, ki jo sploh lahko naredite, ko gre za vašo varnost na stara leta. Vprašajte se, ali bi vam uspelo preživeti mesec s polovico tega, kar zaslužite zdaj? Verjetno ne. Prav zato je ključnega pomena, da začnete na finančno varno prihodnost misliti takoj. In edina pot do nje je varčevanje. Zato ne odlašajte z varčevanjem za svojo prihodnost. Prej boste začeli, z manj odrekanja si boste lahko zagotovili primerno pokojninsko rezervo. Pri tem ne pozabite, da je tudi z manjšimi zneski mogoče privarčevati veliko. Predvsem pa ne pustite vsega svojega denarja ležati na računu, naj se del vaših finančnih naložb plemeniti, saj boste tako lahko privarčevali več.

Zakaj je naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana za pokojnino odlična izbira za ustvarjanje pokojninske rezerve? 

Varčujete za pokojninsko rezervo, hkrati pa ste življenjsko zavarovani za primer smrti.
Z NLB Vito Izbrano rešite dve potrebi na en mah. Z možnostjo večjih donosov varčujete za pokojninsko rezervo. Ob morebitni vaši smrti pa bodo vaši najbližji preskrbljeni iz zavarovalnega dela police. Višino zavarovalne vsote za smrt namreč določite sami.

Donos je vezan na vzajemne sklade družbe NLB Skladi.
Vaš denar strokovnjaki vlagajo v vzajemne sklade družbe NLB Skladi, to pa vam lahko omogoča potencialno večje donose kot običajna varčevanja.

Plemenitite sredstva po posebej prilagojeni pokojninski strategiji.
Skladno z vašo starostjo bo naložbena politika prehajala iz dinamičnega v konservativni način plemenitenja sredstev.
NLB Vita Izbrana za pokojnino bo tako ostala primerna storitev za vas vse življenje.

Verjetno vas zanima, koliko bi z izračunano premijo privarčevali do 65. leta.

Naredite si izračun za NLB Vita Izbrano za pokojnino na www.nlbvita.si ali se oglasite se v katerikoli poslovalnici NLB ali v Banki Celje, kjer vam bodo prijazni svetovalci odgovorili na vsa dodatna vprašanja in kjer boste lahko sklenili zavarovanje.

Varčevanje Finance