9 pomembnih odločitev za varno finančno prihodnost

Kdaj začeti varčevati? Na kakšen način in koliko? Je prezgodaj ali morda prepozno? Finančno načrtovanje je pomemben del naše varne prihodnosti, čeprav se tega vedno ne zavedamo. Predstavljamo vam 9 pomembnih finančnih odločitev, ki lahko vam in vaši družini spremenijo življenje. Na bolje.

1. Začnite zgodaj

Kako pametno ravnati z denarjem je spretnost, ki se je je pametno naučiti zgodaj. V otroštvu. Svojega malčka zato postopno vključujte v načrtovanje družinskega proračuna. Vas otrok nenehno prosi za denar in je prepričan, da imate žepe brez dna? Poskusite takole: premislite, koliko denarja vaš otrok zares potrebuje, in mu namenite določen mesečni znesek. Pomagajte mu, da bo izdelal svoj proračun ter načrt varčevanja in porabe. Kupujte mu stvari, ki jih potrebuje, sam pa naj zasluži za tiste, ki si jih želi. V ta namen lahko določite posebna domača opravila.

2. Zajezite zapravljivost

Ne bodite presenečeni, če otrok nima smisla za vrednost svoje lastnine, če pa so se stvari, ki si jih je zaželel, že od rojstva kot po čarovniji pojavljale pred njim. Otroci ne razumejo, kaj pomeni zapravljanje, dokler sami ne začnejo rokovati s svojim denarjem. Za rojstne dneve in druge priložnosti, ki so povezane z obdarovanjem, otroku namesto darila podarite denar, s katerim naj si želeno kupi sam – mobitel, na primer, za katerega bo odštel svoj denar, bo namreč vreden precej več kot tisti, ki mu ga boste podarili vi.

3. Prvi koraki k finančni neodvisnosti

Ne bodite presenečeni, če otrok nima smisla za vrednost svoje lastnine, če pa so se stvari, ki si jih je zaželel, že od rojstva kot po čarovniji pojavljale pred njim. Otroci ne razumejo, kaj pomeni zapravljanje, dokler sami ne začnejo rokovati s svojim denarjem. Za rojstne dneve in druge priložnosti, ki so povezane z obdarovanjem, otroku namesto darila podarite denar, s katerim naj si želeno kupi sam – mobitel, na primer, za katerega bo odštel svoj denar, bo namreč vreden precej več kot tisti, ki mu ga boste podarili vi.

4. Družinske počitnice

Družinske počitnice, še posebej za družine z več otroki, finančno niso mačji kašelj. Kljub temu strah pred astronomskimi stroški ne bi smel biti razlog, da ostanete doma. Pomembno je, da počitnice ustrezno načrtujete vnaprej oziroma pravilno ocenite ključne stroške (nastanitev, prevoz itd.) ter nekaj mesecev pred dopustom načrtno varčujete. Pomaga tudi, če prejetega regresa ne porabite za sprotne stroške, pač pa z njim dejansko krijete stroške dopusta.

5. Prva služba, pravi čas za začetek varčevanja

Večina se ne zaveda, da varčevanje ne ‘boli’, če se zanj odločimo dovolj zgodaj. To pomeni, da lahko varčujemo mesečno nizke zneske, zaradi katerih se nam ni treba ničemur odrekati. In prav prva služba je pravi čas za to. Zakaj? Zato, ker ste bili do nje navajeni živeti z manjšimi sredstvi in se boste laže odpovedali delu prejemkov, še preden jih porabite. Torej, le pogumno in takoj po prejemu prve plače začnite namensko varčevati!

6. »Mali« nakupi

Po navadi zelo dobro vemo, koliko denarja namenjamo za velike izdatke: položnice, obroke kreditov … nezanemarljiv delež družinskega proračuna pa porabimo tudi za različne malenkosti, kot so darila in drugi enkratni izdatki, katerih načrtovanje je težavnejše oziroma ni smiselno. V ta namen je dobrodošlo imeti pripravljeno rezervo ali okviren mesečni znesek, ki ga uporabljamo zgolj za ta namen.

7. Veliki nakupi

Pri velikih nakupih večinoma ne gre brez konkretnega finančnega načrtovanja, pogosto zanje najamemo tudi kredit. Pomembno je, da doba odplačevanja ni daljša od dejanske dobe uporabe nakupnega predmeta (npr. avta), hkrati pa se moramo zavedati, da nas poleg stroška obresti bremeni tudi strošek amortizacije (izgube vrednosti zaradi poteka časa). Zaradi tega je smiselno določen delež denarja pri takih nakupih zagotoviti že vnaprej z namenskim varčevanjem, saj si na ta način lahko privoščimo več.

8. Ko nesreča ne počiva

Žal nas včasih lahko presenetijo tudi negativni dogodki, kot so nezgode, nesreče, bolezni … Kaj lahko storimo, da vsaj omilimo finančne posledice tovrstnih nesreč? Smiselno se je zavarovati, pri čemer moramo upoštevati svoje obstoječe finančno stanje, ključna tveganja, preskrbljenost potomcev in morebitne stroške v spremenjenih življenjskih okoliščinah (npr. invalidnosti).

9. Kaj pa pokojnina?

Načrtovanje pokojnine je danes nujno že ob vstopu v delovno razmerje. Delež aktivnega prebivalstva se zmanjšuje, hkrati se starost upokojencev zvišuje, posledično pa se obseg razpoložljivih sredstev za pokojnine krči. Bistven je čim hitrejši vstop v različne oblike dolgoročnih varčevanj in zavarovanj, saj nam to omogoča, da si z manjšimi zneski zagotovimo zadostno osnovo za pokojninsko varnost (5 do 6-kratnik letnih prejemkov ob upokojitvi). Hkrati pa se moramo obnašati zelo disciplinirano, saj morajo biti ta sredstva v času varčevanja strogo namenska, to pa pomeni, da naj jih ne bi uporabljali za sprotno porabo.

Kredit Varčevanje Finance