Nezgoda je vedno na preži. Pa je res?

Če poenostavimo, da je v l. 2012 v Sloveniji živelo točno 2 milijona prebivalcev, potem ste se uspešno izognili 0,05525 % verjetnosti, da bi bili umrli nezgodne smrti. Povedano drugače, v l. 2012 je 1.105 prebivalcev Slovenije umrlo nezgodne smrti.

Kaj nam ta podatek pove v evropskem merilu?

V letu 2012 je v Sloveniji umrlo 50,32 oseb na 100.000 prebivalcev (op. v kolikor podatek apliciramo na 2 milijona prebivalcev dobimo 1.006 oseb, kar delno odstopa od števila v zgornjem odstavku) oz. 20 oseb več kot je bilo povprečje v Evropski uniji. To število pa je še vedno za 24 oseb nižje od števila nezgodno umrlih v Litvi, ki je bila s 74,1 osebo na 100.000 prebivalcev prva med vsemi državami članicami EU. Po drugi strani je Turčija (ki je tudi vključena v prikaz) med tistimi z najnižjo nezgodno smrtnostjo s slabimi 20 osebami na 100.000 prebivalcev. Slovenci smo v tem prikazu uvrščeni bolje kot Hrvati (55,6 oseb), a mnogo slabše kot Srbi (22,5 oseb).

Preglednica: Število nezgodnih smrti na 100.000 prebivalcev

Število nezgodno umrlih oseb v Sloveniji je sicer v upadu. Od l. 2012 je število nezgodno umrlih upadlo na 988 oseb v l. 2013 oz. na 839 oseb v l. 2014. Od tega je bilo 451 moških in 388 žensk.

Vas zanima, koliko oseb se je nezgodno ponesrečilo med vožnjo v avtomobilu? V l. 2014 je bilo 58 takšnih oseb. Med udeleženci v cestnem prometu pa se je nezgodno ponesrečilo tudi 15 pešcev, 13 kolesarjev in 17 motoristov.

Kako varne so slovenske ceste v svetovnem merilu?

V l. 2012 je v Sloveniji v prometnih nesrečah umrlo 6,6 oseb na 100.000 prebivalcev (op. nezgodni dogodki, zajeti v statistiki, so širši kot v zgornjem odstavku). Če se ozremo na vrh lestvice, bomo tam našli Eritrejo z 48,4 osebami (podatek iz l. 2009), med prvimi desetimi državami pa še, med drugim, Tajsko (38,1 oseba), Venezuelo (37,2 osebi) in Južnoafriško republiko (31,9 oseb). Slovenijo bomo našli pri samem dnu lestvice skupaj z Italijo, Gvatemalo, Estonijo, Kanado in Kiribati.

Iz tega je mogoče sklepati, med drugim, da so Kiribati iz vidika cestne varnosti zelo varna država. Pa je to res?

V kolikor to isto statistiko apliciramo na število umrlih v prometnih nesrečah na 100.000 motornih vozil, potem se Kiribati hitro povzpnejo po lestvici med prvo tretjino držav s 372 umrlimi na 100.000 motornih vozil. Slovenija v tem primeru še vedno vztraja med zadnjimi na lestvici z 10,5 umrlimi. Povedano drugače – veliko manj ljudi se vsakodnevno vozi z motornimi vozili v Kiribatih kot v Sloveniji.

Deset držav, v katerih ne priporočamo vožnje z motornimi vozili, pa najdete v spodnji preglednici.

Nezgoda je torej nedvomno na preži, zato se zanašati na statistko ni vedno pametno.

Preglednica: Število nezgodnih smrti v prometnih nesrečah na 100.000 motornih vozil

Viri:

  • Statistični urad RS
  • Eurostat
  • Wikipedia
Nezgodno zavarovanje