Je dogajanje na kapitalskih trgih v novembru umiritev pred viharjem?

Kapitalski trgi so v novembru v povprečju nadaljevali z rastjo, ki pa je bila pričakovano manjša kot izjemna rast delniških indeksov dosežena v oktobru. Ekonomski podatki, predvsem v ZDA, ostajajo zelo spodbudni, v Evropi pa investitorji pričakujejo nove ukrepe ECB v boju proti nizki inflaciji.

Ugoden razvoj ekonomske aktivnosti v ZDA skoraj zagotovo pomeni prvo zvišanje obrestnih mer po letu 2008, seveda pa bodo investitorji skrbno spremljali predvsem pričakovano dinamiko dvigov obrestnih mer v 2016.

Največja ''žrtev'' divergence v denarnih politikah FED-a in ECB je postal evro, ki je samo v novembru v razmerju do dolarja upadel za 4%, od začetka leta pa že za skoraj 13%. Nadaljnje gibanje valutnega para bo v največji meri odvisno od razlik v gospodarskem okrevanju in posledično politiki centralnih bank. Večina tujih analitikov sicer ne pričakuje nadaljnjih večjih padcev evra, saj močan dolar že ogroža nekatere izvozne sektorje ameriške ekonomije. Kot zanimivost naj omenimo, da sta dolar in evro nazadnje kotirala po pariteti (tečaj 1:1) jeseni 2002, torej več kot 13 let nazaj.

V novembru je tako evropski delniški indeks Eurostoxx50 pridobil 2,6%, ameriški S&P500 4,4% in japonski TOPIX za 3,7% (vse merjeno v EUR). Med evropskimi delnicami vsekakor velja omeniti skok Volkswagnove delnice za 12% v novembru, kar je predvsem posledica razkritja relativno cenejših ukrepov za popravila motorjev s previsokimi vrednostmi emisijskih izpuhov kot so prvotno pričakovali. Seveda pa še naprej ostaja nejasno, kakšne denarne kazni bodo doletele koncern in kako bo to vplivalo na njihov ugled/prodajo pri kupcih.

Zaradi razlik v denarni politiki centralnih bank še naprej prihaja do povečevanja razlik v donosnosti državnih obveznic ZDA in evroobmočja. Medtem, ko se je v novembru donosnost 10-letne ameriške obveznice povišala za 8 bazičnih točk na 2,20%, se je primerljiva donosnost nemške državne obveznice znižala za 6 bazičnih točk na 0,47%. V evroobmočju pa so se zaradi pričakovanj o dodatnih ukrepih ECB znižali pribitki bolj tveganih izdajateljev. Povprečna donosnost podjetniških obveznic bonitete BBB se je tako znižala na najnižjo raven v zadnjih 6 mesecih. V evroobmočju še naprej spremljamo zelo nizko, praktično ničelno stopnjo inflacije (0,1% v novembru glede na leto poprej) in tako ostaja glavna skrb ECB. Prav tako se zelo postopno znižuje stopnja brezposelnosti, ki je v novembru glede na oktober upadla za 0,1% na 10,7% (spomnimo, da je najvišjo stopnjo 12,1% dosegla spomladi 2013). Kako počasno je okrevanje v evroobmočju pokaže tudi primerjava z ZDA. Stopnja brezposelnosti z 10,0%, ki je bila dosežena jeseni 2009 do oktobra 2015, je že upadla na 5,0% in se še znižuje.

Kako zelo volatilni so trgi surovin, pa kaže spodnji graf s sicer nekoliko daljšo časovno vrsto (od leta 2000 dalje, preračunano v evro donosnost). Vidimo, da so se cene surovin po zaključku surovinskega buma, povezanega predvsem z ohlajanjem kitajskega gospodarstva znatno znižale, vendar povečini še vedno ostajajo znatno nad cenami izpred 15 let (izjema je aluminij). Tudi zlato v zadnjih 2 do 3 letih izgublja svojo privlačnost in bo zanimivo spremljati ali bo doživel usodo drugih surovin ali pa bo prevladala njegova vloga hranilca vrednosti.

Ker vemo, da je vaš čas dragocen, tovrstno spremljanje pa lahko vzame veliko časa, bomo na NLB Viti vsak mesec pripravili kratek pregled dogajanj na svetovnih, evropskih in tudi slovenskih kapitalskih trgih.

Finance