Razmišljate o najemu kredita? Ne pozabite na življenjsko zavarovanje.

Ko družina razmišlja, da pri banki najame kredit za prvo stanovanje, je verjetno eden izmed pomembnejših kriterijev tudi mesečni obrok kredita, ki ga lahko plačuje. Banka se bo odobritvi kredita v primeru neplačevanja zavarovala na različne načine, večkrat pa se pozabi na to, kdo bo pokril obrok kredita, če kreditojemalec umre, ter predvsem kako?

Za marsikoga malce neprijetno vprašanje, ki pa se mu ne bi smeli izogniti, saj s tem škodujemo ravno našim najdražjim. S samim zavarovanjem kredita, ki je velikokrat del procesa odobritve kredita, bo banki neodplačan dolg v takem primeru sicer poplačan, vendar ga bo zavarovalnica v enakem znesku terjala od dedičev.

Zatorej, bodimo odgovorni do sebe in ostalih članov družine ter poskrbimo tudi za življenjsko zavarovanje kreditojemalca , z zavarovalno vsoto za primer smrti v višini odobrenega kredita. Zato vam NLB Vita ponuja življenjsko zavarovanje  , ki je posebej prilagojeno kreditojemalcem, ker nudi padajočo zavarovalno vsoto za primer smrti, prilagojeno višini in trajanju kredita. V primeru smrti kreditojemalca bo zavarovalnica poplačala banki dolg do višine zavarovalne vsote, dedičem pa ta del ne bo predstavljal dodatnega bremena.

S kreditom tako lahko izpolnimo marsikatere sanje, poskrbimo pa le, da jih izpolnimo odgovorno.

Kredit Varčevanje