Življenje običajno poteka v ustaljenem ritmu. Razen, kadar ne.

Že najmanjša poškodba lahko spremeni naše življenje. Večina nas misli, da do nezgod največkrat prihaja ob kakšnih »ekstremnih« dejavnostih. Dejansko pa lahko do poškodb pride tudi med delom.


Spodnja slika kaže, da se 37% poškodb pri delu zgodi zaradi hoje po predmetih, udarcih ob predmet ali trkih, 22% pa zaradi padcev.

Vir podatkov: http://fides.fe.uni-lj.si/zdravje/zivljenje/nezgode.html

 

Ker na delovnem mestu preživimo kar nekaj časa, vam svetujemo, da se pred posledicami nezgod zavarujete z nezgodnim zavarovanjem.

Za 12,25 EUR na mesec ste lahko zavarovani z naslednjimi kritji:

 

KRITJE OSNOVNI PAKET
Nezgodna smrt 20.000 EUR
Nezgodna smrt v prometni nesreči 30.000 EUR
Trajna nezgodna invalidnost 20.000 EUR
100% trajna invalidnost 80.000 EUR
Nadomestilo za zlom kosti 5.000 EUR
Mesečna premija za osnovni paket 9,00 EUR
DODATNA KRITJA MALI PAKET NADOMESTIL
Dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje 10 EUR
Dnevno nadomestilo za bolnišnični dan 20 EUR
Mesečna premija za dodatna kritja 3,25 EUR
SKUPAJ 12,25 EUR

 

Če bi si npr. zlomili gleženj in bi se zaradi tega aktivno zdravili 30 dni, bi lahko prejeli:

zlom kosti (60 % zavarovalne vsote za zlom kosti po tabeli zlomov kosti) 3.000 EUR
nadomestilo za aktivno zdravljenje, ki je trajalo 30 dni (10 EUR na dan)* 300 EUR
SKUPAJ 3.300 EUR

*Višina dnevnega nadomestila je odvisna od paketa zavarovanja.

 

Zavarovanje lahko sklenete v eni izmed 121 NLB Poslovalnic.

Dodatne informacije pa so vam na voljo na www.nlbvita.si, brezplačni telefonski številki 080 87 98 ali pa na elektronskem naslovu info@nlbvita.si.

 

Prikazane mesečne premije so informativne in veljajo za posameznike, ki opravljajo delo v 1. nevarnostnem poklicnem razredu. V skladu z veljavnim Zakonom o davku od zavarovalnih poslov (ZDPZP) se od sklenjenega nezgodnega zavarovanja plačuje 8,5 % davek od zavarovalnih poslov, ki se odmeri od zavarovalne premije. Davka od zavarovalnih poslov se ne plačuje od nezgodnih zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od dobe 10 let.

Zavarovalnica, ki trži in sklepa nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa: 1/37958/00. Znesek osnovnega kapitala 7.043.899,19 EUR. Matična št.: 1834665, ID št. za DDV: SI70292825.

Nezgodno zavarovanje