Ste že poskrbeli za svojo brezplačno pokojninsko strategijo?

Po ugotovitvah Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani1 bo zaposleni, ki se bo upokojil leta 2025, prejemal pokojnino v višini samo 50 % svoje neto plače. Analize strokovnjakov NLB pa kažejo, da za ohranitev življenjskega standarda v pokoju potrebujemo vsaj 80 % zadnjih mesečnih neto prihodkov. Sami moramo torej zapolniti vrzel v višini 30 % neto mesečnih prihodkov.

Ni odveč ponavljati, da je nujno začeti varčevati čim prej. Prej, kot se odločite za varčevanje, več boste do upokojitve privarčevali. Ob tem pa se v obilici ponudbe različnih varčevanj velikokrat pozabimo vprašati »Kako varčevati«? Vprašanje, ki terja nujen odgovor, kot je nujno pričeti varčevati čim prej.

Naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana je lahko vaša dolgoročna finančna rešitev, ki vam brezskrbno ponudi odgovor »kako varčevati«. Z vnaprej oblikovano brezplačno pokojninsko strategijo bo vaše varčevanje prilagojeno vaši starosti ter bo z leti prehajalo med petimi različnimi naložbenimi politikami.

Gotovo se sprašujete, kaj je naložbena politika?

Naložbena politika določa ciljno strukturo vašega naložbenega premoženja. V primeru, da ste mlajši od 45 let, bo cilj vaše naložbene politike dosegati čim večjo rast premoženja, zato bo vaša naložbena politika zelo dinamična oz. dinamična. Vaše naložbeno premoženje bodo v pretežni meri sestavljali delniški skladi, pri tem pa boste prevzemali tudi višje naložbeno tveganje potencialno negativnega donosa. Z leti, ko vam več pomeni varnost naložbenega premoženja kot potencialni donos, se temu prilagodi tudi naložbena politika, ki prehaja iz zmerne v konzervativno oz. zelo konzervativno. Vaše naložbeno premoženje bo v čedalje večji meri sestavljeno iz obvezniških vrednostnih papirjev, tveganje potencialnega negativnega donosa se bo zmanjšalo.

Prehod med posameznimi naložbenimi politikami je samodejen in brezplačen. Še več, zavarovalnica enkrat letno pregleda in po potrebi prilagodi tudi sestavo naložbenega premoženja znotraj posamezne naložbene politike. Zakaj bi sami skrbeli za ustreznost vašega naložbenega premoženja, ko to lahko zaupate strokovnjakom.

S tem, ko plemenitite sredstva po posebej prilagojeni brezplačni pokojninski strategiji, je NLB Vita Izbrana primerna storitev za vas čez celotno življenjsko obdobje. Naložbeno tveganje je prilagojeno življenjskemu ciklu s ciljem dosegati višje donose na privarčevana sredstva ob tveganju, ki je prilagojeno vaši starosti, da boste lahko z zbranimi sredstvi ohranili svoj življenjski standard tudi v pokoju.

Zavedajmo se, da za razmislek o varčevanju za pokojnino nikoli nismo premladi. Pri tem priporočamo, da sklenete NLB Vito Izbrano za vsaj 10 let. V primeru, da boste sami tudi upravičenec do privarčevanega premoženja, so vaši donosi lahko neobdavčeni, česar večina drugih varčevanj ne omogoča.

Ko se vam naslednjič zastavi vprašanje »Kako varčevati«, je odgovor preprost: z brezplačno pokojninsko strategijo, ki vam zagotavlja optimalno razmerje med prevzetim naložbenim tveganjem in potencialnim donosom, ki se vsakoletno prilagaja glede na razmere na kapitalskih trgih in vam omogoča, da so vaši ustvarjeni donosi lahko neobdavčeni. Obenem pa ste ves čas tudi življenjsko zavarovani.

 [1] Vir: Študija Dolgoročni pomen 2. pokojninskega stebra, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2010.

Varčevanje Finance