Ste preudarni? Bodite kot Gregor.

Gregor je star 35 let. Po zaključenem študiju elektrotehnike se je zaposlil pri delodajalcu, ki ga je štipendiral v času študijskih let. S svojo pregovorno varčnostjo, Gregor je namreč Gorenjec, je v sedmih letih zaposlitve uspel privarčevati 10.000 EUR, ki jih želi dati na stran, saj, kot pravi, nikoli ne veš, kdaj jih boš najbolj potreboval.

V obilici naložbenih nasvetov, ki jih je dobil od prijateljev in znancev, ni več vedel, kaj storiti. Za pomoč pri odločitvi se je odločil vprašati svojo osebno bančnico, saj je bil že nekaj let zadovoljna stranka banke NLB. Presenečen je bil nad njeno strokovnostjo in celovitim finančnim nasvetom, ki ga je bil deležen. Po končanem razgovoru sta zapisala cilje, ki jih želi Gregor z izbranim finančnim produktom doseči:

  •  Dolgoročno plemenitenje sredstev s potencialno višjimi donosi, kot jih nudijo klasične bančne oblike varčevanj.
  •  Dobra likvidnost njegovih sredstev, v primeru, da jih nujno potrebuje
  • Možnost doseganja davčnih ugodnosti po prenehanju varčevanja.

Po pregledu zapisanih ciljev, mu je bančnica prijazno svetovala sklenitev naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Vita Izbrana z enkratnim plačilom premije.

Bančnica je Gregorju pojasnila, da se bodo njegova vplačana sredstva vložila v izbrano košarico investicijskih skladov, ki se bo oblikovala glede na njegovo pristopno starost. Kasneje se bo izbrana košarica skladov prav tako prilagajala Gregorjevim letom in prehajala iz dinamične v vedno bolj konzervativno naložbeno strategijo. Gregor je bil nad brezplačno pokojninsko strategijo navdušen, saj sam nima časa aktivno slediti dogajanjem na finančnih trgih. Prav tako se je strinjal, da je sedaj, ko je mlad in ima pred seboj še kar nekaj let varčevanja, pripravljen vlagati v bolj dinamične sklade. Do 45. leta bo njegova pokojninska strategija torej dinamična. Njegovo naložbeno premoženje bodo v  80 % sestavljali delniški podskladi, pri tem pa bo ob višjem naložbenem tveganju lahko dosegel tudi potencialno višji donos.

Skupaj sta si pogledala informativni izračun privarčevanih sredstev ob poteku 10 let ob upoštevanju nevtralnega donosa dinamične naložbene politike. Gregor je bil ob prikazanem izračunu nemalo presenečen. Njegova vrednost police se je skoraj podvojila: iz vplačanih 10.000 EUR je narasla na 19.617 EUR[1].

Gregorju prav tako ni potrebno določiti dobe trajanja zavarovanja. Svoja sredstva lahko plemeniti tako dolgo, kot želi. Zavarovanje je vseživljenjsko. Kljub temu pa bi v primeru izrednega dogodka, ko bi nujno potreboval finančna sredstva, Gregor lahko kadarkoli do njih tudi dostopil. Zavarovalnica NLB Vita namreč ne pogojuje pravice do popolnega ali delnega odkupa sredstev. Gregor lahko kadarkoli med trajanjem zavarovanja s pisno zahtevo zavarovalnici uveljavlja izplačilo celotne odkupne vrednosti njegove police oziroma njenega dela.

Gregorja je zanimalo,kakšne davčne ugodnosti lahko doseže z varčevanjem v naložbenem življenjskem zavarovanju NLB Vita Izbrana. Bančnica je imela zanj spodbudno novico: v primeru, da svojih sredstev ne bo potreboval pred 10 leti od pričetka zavarovanja in bo sam tudi upravičenec do izplačila teh sredstev, je lahko v skladu z zakonom opravičen do plačila dohodnine, ravno tako se ne obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov. 

Gregor se je bančnici vljudno zahvalil in jo prosil za nekaj dni premisleka. Gregor je namreč preudaren, svojih odločitev ne sprejema instinktivno. Po nekaj dneh se je vrnil in z veseljem sklenil predlagano mu zavarovanje. S svojo odločitvijo je zelo zadovoljen. Sedaj je on tisti, h kateremu se zatekajo prijatelji in znanci po nasvet. Svetuje jim sklenitev naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Vita Izbrana.

[1] V informativnem izračunu je upoštevan nevtralni donos v višini 7,50 %, ki je kombinacija pričakovanega pesimističnega in optimističnega donosa, ki ga določi upravljavec sklada in je podan na podlagi zgodovinskih podatkov o donosnosti. Pričakovan donos je zgolj predpostavka in ni zajamčen. V izračunu ni upoštevana indeksacija. V primeru izplačila pred potekom 10 let se obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov in dohodnina, v kolikor izplačilo presega višino vplačila. V primeru izplačila se obračunajo izstopni stroški.

Kredit Varčevanje Finance