Zavarovanje, ki ga potrebujete. Vsak dan bolj.

Zavedati se moramo, da za razmislek o varčevanju za pokojnino nismo nikoli premladi. Nasprotno, prej ko začnemo, manjši znesek bomo morali temu nameniti.

V okviru študije, ki jo je izvedla Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani, je bilo ugotovljeno, da bo leta 2025 znašala pokojnina približno 54% neto plače*. Analize strokovnjakov NLB pa kažejo, da za ohranitev življenjskega standarda v pokoju potrebujemo vsaj 80% zadnjih mesečnih neto prihodkov. Sami moramo torej dopolniti vrzel v višini 30% zadnjih mesečnih prejemkov.

Ali mogoče veste, kakšen znesek bi morali na mesečni ravni nameniti varčevanju za dodatek k pokojnini? Je to 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR? Na spletni strani NLB Vite si lahko na enostaven način informativno izračunate, koliko bi morali vsak mesec nameniti varčevanju za pokojnino. Vse kar morate storiti je to, da v Kalkulator za izračun dodatka k pokojnini vnesete vaše mesečne prejemke in starost.

Izračun vam bo prikazal tudi privarčevan znesek do 65. leta starosti, če bi sredstva nalagali v naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana za pokojnino. Poleg tega boste lahko videli, koliko bi lahko znašala vaša mesečna renta, ki bi vam omogočila lepše življenje po upokojitvi.

S pomočjo NLB Vite Izbrane za pokojnino z investiranjem v vzajemne sklade družbe NLB Skladi poskrbite za dodatek k pokojnini na dolgi rok, hkrati pa ste življenjsko zavarovani.

Pomembna prednost NLB Vite Izbrane za pokojnino je tudi ta, da se vaša sredstva plemenitijo po posebej prilagojeni pokojninski strategiji. Skladno z vašo starostjo bo naložbena politika prehajala iz dinamičnega v konservativni način plemenitenja sredstev. NLB Vita Izbrana bo tako ostala primerna storitev za vas vse življenjsko obdobje. Poleg tega so po desetih letih varčevanja vaši donosi neobdavčeni.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani www.nlbvita.si, telefonski številki 080 87 98 ali elektronskem naslovu info@nlbvita.si. Zavarovanje pa lahko sklenete v več kot 100 NLB Poslovalnicah.

 

* Študija Dolgoročni pomen 2. pokojninskega stebra, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2010.

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanje NLB Vita Izbrana ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Izbrana je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov.

Nezgodno zavarovanje