Nezgode otrok

Otroci so največje bogastvo in posebej zabavni so, ko spoznavajo svet. Prvi koraki so polni radovednosti in vznemirljivosti Otroci pri raziskovanju okolice težko presodijo dane situacije, v katerih se znajdejo, zato so žal izpostavljeni nevarnostim.

Najpogosteje so tako otroci ogroženi zaradi:

  •  prometnih nesreč,
  •  utopitev,
  •  padcev,
  •  zadušitev,
  • zastrupitev ipd.

 V Sloveniji so po podatkih NIJZ* poškodbe in zastrupitve tretji najpogostejši vzrok za sprejem otrok v bolnišnico. Vsako leto ostane na zdravljenju v bolnišnici 2.700 otrok, mlajših od 15 let.

Veliko poškodb otrok se pripeti med igro v prostem času in doma. Vse več je tudi zlomov pri športnih aktivnostih. Najpogostejše poškodbe so ravno zlomi kosti, pri čemer so le-ti dvakrat pogostejši pri dečkih kot pri deklicah. Polovica vseh zlomov pri otrocih predstavljajo zlomi podlahtnice, najpogosteje pa si otroci poškodujejo zgornje okončine. Glede na to, da pri mlajših kosti še intenzivneje rastejo, se večina zlomov kosti zaceli brez operacije.

Poglavitni vzrok resnejših poškodb so pri otrocih žal prometne nesreče. Otroci od 5. do 9. leta starosti največkrat neprevidno stečejo čez cesto, zato so v veliki nevarnosti, da jih povozi avto. Po podatkih SURS-a* in Slovenske policije je bilo v letu 2015 v prometnih nesrečah udeleženih 4.740 otrok oziroma mladostnikov do 24. leta starosti. Slednje pomeni, da je bil udeleženec v prometni nesreči približno vsak 100-ti otrok oziroma mladostnik.

 Nesreča nikoli ne počiva, a večino poškodb je mogoče predvideti in celo preprečiti. Pomembno je, da je za otrokovo varnost kar najbolje poskrbljeno, za slednje pa je potrebno le malo časa in pozornosti.

 Starši poskrbimo, da so naši otroci:

  • v avtomobilu primerno nameščeni v varnostne sedeže ter pripeti z varnostnimi pasovi,
  • v ustreznem spremstvu pri prečkanju ceste,
  • zaščiteni s čelado pri vožnji s kolesom,
  • primerno nadzorovani v vodi in
  • imajo omejen dostop do nevarnih predmetov in snovi.

Predvsem pa poskrbimo, da smo starši otroku zgled, saj ravno nas največkrat posnemajo.

 * NIJZ = Nacionalni inštitut za javno zdravje,

  SURS = Statistični urad Republike Slovenije.

 

 

 

Viri: NIJZ, SURS, Slovenska policija

Nezgodno zavarovanje Otroci