Obrestne mere so nizke. Kaj pa sedaj!?

Čeprav so depozitne obrestne mere že izjemno nizke, pa lahko zaradi politike Evropske centralne banke še nekaj časa pričakujete enako nizke ali morda celo dodatno znižane obrestne mere. Zato je morda čas za razmislek o alternativnih oblikah plemenitenja sredstev. Ena izmed njih je naložbeno  življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana, pri katerem se sredstva plemenitijo v skladih družbe NLB Skladi.

Trenutne razmere za investiranje so ne glede na dogodke na kapitalskih trgih in politično nestabilnost primerne za dolgoročne vlagatelje, saj so razmerja med cenami delniških indeksov in dobički (predvsem pri evropskih delnicah) pod zgodovinskimi povprečji, kar povečuje verjetnost za nadpovprečne donose v prihodnosti.

Naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana vam poleg plemenitenja sredstev v podskladih družbe NLB Skladi omogoča:

  •  neobdavčena privarčevana sredstva po desetih letih – možnost oprostitve plačila dohodnine in davka od prometa zavarovalnih poslov po desetih letih trajanja zavarovanja skladno s trenutno zakonodajo;
  • dodatna vplačila kadar koli – pri izkoriščanju davčne ugodnosti šteje datum sklenitve zavarovanja in ne datum vplačila dodatne premije;
  •  likvidnost, ker lahko do sredstev pridete kadar koli in brez razloga (možnost celotnega ali delnega odkupa);
  • fleksibilnost, ker lahko vzajemne sklade menjate kadar koli;
  • možnost izbire osebe, ki bo prejela sredstva v primeru vaše smrti.

 Najnižja enkratna premija znaša 1.000 evrov.

 S klikom na gumb   si lahko v trenutku izračunate, kako bi lahko oplemenitili vaša sredstva.

 

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter za donose in izplačila glavnice ne jamči. NLB Vita Izbrana ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Izbrana je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote in/ali odkupne vrednosti police jamči NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana.

Kredit Varčevanje Finance

Prejšnji članek:

BREXIT...in kaj se zgodi potem?