Kdo bi odplačal vaš kredit?

Najem in predvsem odplačevanje kredita vpliva na vaše finančno stanje in finančno stanje celotne družine skozi celotno dobo odplačevanja. Ali ste kdaj razmišljali o odplačevanju kredita v  primeru, da vas ne bi bilo več?

Bi vaši najbližji zmogli odplačevati preostali dolg? Kreditni dolg bi se v tem primeru namreč prenesel na vaše dediče. Razen, če imate sklenjeno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev.

Z življenjskim zavarovanjem kreditojemalcev lahko vaše najbližje zaščitite pred prevzemom odplačevanja dolga. Zavarovalnica bo namreč v primeru smrti kreditojemalca poravnala dolg do višine zavarovalne vsote, katero lahko sami določite.

Vas zanima, koliko bi morali plačevati na mesec, da bi ob nastanku zavarovalnega primera –smrti,  zavarovalnica poplačala vaš dolg do višine zavarovalne vsote? Na spletni strani NLB Vite si lahko naredite informativni izračun za  .

Na odplačevanje kredita pa lahko vplivajo tudi večje ali manjše poškodbe, ki so posledice nezgod. Povzročijo namreč lahko odsotnost od dela – v najhujših primerih celo trajno. Zato je vsekakor smotrno skleniti nezgodno zavarovanje. NLB Vito Nezgodo, ki vključuje zavarovanje za naslednje primere:

  • nezgodna smrt,
  • nezgodna smrt v prometni nesreči,
  • nezgodna invalidnost
  • zlom kosti.

Naštetim kritjem lahko dodate tudi dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje in bolnišnični dan.

NLB Vito Nezgodo lahko v več kot 100 NLB Poslovalnicah oz. na spletni strani NLB Vite sklenete že za 9 EUR mesečno.

 

 

Zavarovalnica, ki trži in sklepa nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda in življenjsko zavarovanje kreditojemalcev NLB Vita Odgovorna je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa: 1/37958/00. Znesek osnovnega kapitala 7.043.899,19 EUR. Matična št.: 1834665, ID št. za DDV: SI70292825.

 

Kredit Varčevanje