Zavarovanje, ki ga ne potrebujete. Razen, kadar ga. Za svoje zaposlene.

Kolektivno nezgodno zavarovanje je zavarovanje, katerega podjetje sklene za svoje zaposlene. Kot dodatno možnost nudi tudi zavarovanje družinskih članov zaposlenega. Na tak način poskrbite za socialno varnost zaposlenih in njihovih družin v primeru, ko ti zaradi nezgode začasno ali trajno niso zmožni opravljati svoje delovne obveznosti. Zavarovanje je lahko prilagojeno tako vodilnim delavcem kot ostalim zaposlenim v podjetju.

Do zavarovalnine so običajno upravičeni zaposleni v podjetju oz. njihovi najbližji. Lahko pa se odločite, da je upravičenec do zavarovalnine podjetje. V tem primeru se lahko zavarujete pred izgubo dohodka, v primeru bolniške odsotnosti zaposlenega zaradi nezgode.

Zavarovalna kritja, ki so na voljo

Kolektivno nezgodno zavarovanje v osnovi nudi naslednji kritji:

 • nezgodna smrt
 • trajna invalidnost

Temu pa se lahko priključi katero koli od spodaj navedenih zavarovalnih kritij:

 • nezgodna smrt v prometni nesreči,
 • smrt zaradi bolezni,
 • zlom kosti,
 • dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje (s karenco ali brez),
 • bolnišnični dan (s čakalno dobo ali brez),
 • pogrebnina,
 • nezgodna renta,
 • nezgodne travmatske poškodbe – novost na slovenskem trgu!

Zavarovalne vsote ter nadomestila pri posameznih kritjih se določijo individualno, skladno s potrebami in željami podjetja oz. zaposlenih.

Pri določitvi zavarovalnih kritij in zavarovalnih vsot ter zavarovalne premije vam s svetovanjem in izračuni pomagajo strokovnjaki NLB Vite ter zavarovalni posredniki NLB d.d..

Obstajata dve možnosti plačevanja premij:

 • premije za svoje zaposlene plačuje delodajalec,
 • premije si zaposleni plačujejo sami (odtegljaj od plače).

 

Pri izračunu mesečnega obroka premije smo upoštevali minimalno 30 zavarovanih delavcev, povprečno starost delavcev ob pristopu v zavarovanje 40 let ter 1. nevarnosti razred delavca. Informativna ponudba je pripravljena za zavarovanje s polnim jamstvom (24 ur). V skladu z ZDPZP se od sklenjenega nezgodnega zavarovanja plačuje 8,5 % davek od zavarovalnih poslov, ki se odmeri od zavarovalne premije.

Za več informacij se lahko obrnete na NLB Vito.

Tel: 01 476 58 20

Mail: info@nlbvita.si

Zavarovalnica, ki trži in sklepa Kolektivno nezgodno zavarovanje je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.

Nezgodno zavarovanje Finance