Nekoč, ko mene več ne bo.

22.10.2016 je začela veljati novela Zakona o dedovanju, ki med drugim omejuje dedovanje premoženja osebe do višine stroška pogreba, če je tega plačala občina. To pomeni, da bo občina po novem, lahko zahtevala povrnitev stroškov pogreba iz zapuščine pokojnega, preden bi ta pristala v rokah dedičev.

Za mirno sedanjost je včasih potrebno misliti na prihodnost. NLB Vita Senior  je »socialna varovalka« za vaše bližnje, ki ob smrti zavarovanca prejmejo dogovorjeno zavarovalno vsoto. Z njo lahko pokrijejo nenadno nastale finančne obveznosti pogreba, saj izplačilo sledi že 48 ur po prijavi zavarovalnega primera. Zavarovanje je namenjeno srednji generaciji in upokojencem v starosti od 50 do 75 let, mesečne premije pa znašajo 10, 15, 20 ali 25 evrov. Upravičenca določite sami, ob sklenitvi pa ni preverjanja zdravstvenega stanja. Imeli boste skrb manj in posvetili se boste lahko stvarem, ki štejejo zdaj.

 

 

 

 

 

 

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d. d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanje NLB Vita Senior ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog.

Varčevanje Starost 65+

Prejšnji članek:

Dan NLB Vite