Ali je vaš otrok že samostojen v prometu?

Rešite test in preverite ali je vaš otrok že samostojen v prometu?

Spodaj imate opisana vedenja, ki bi jih vaš otrok moral ob koncu učenja obvladati. Preverite ali že obvlada določena vedenja, ali pa potrebuje še nadzor in pomoč. 

Rešitev: Povsod, kjer ste izbrali rumen ali pa rdeč znak morate z otrokom še dodatno vaditi določeno vedenje, preden bo sposoben samostojno sodelovati v prometu.

Samo v mesecu novembru 2016 boste ob sklenitvi nezgodnega zavarovanja zase prejeli 10 % popust pri plačilu prve letne premije nezgodnega zavarovanja otrok in mladine NLB Vita Nezgoda Junior .

Vir: https://www.avp-rs.si/preventiva/preventivne-akcije/predsolski-otroci/prvi-koraki/

"Zavarovalnica, ki trži in sklepa nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior ter v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana kljub svojemu skrbnemu prizadevanju za korektno objavo spletnih vsebin ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Ti so zgolj informativne narave. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost." 

Otroci