Kdaj skleniti naložbeno življenjsko zavarovanje z vezavo na investicijske sklade in na kaj je potrebno paziti?

 

Življenjska zavarovanja z varčevalno komponento ločimo v dve skupini: z zajamčenim donosom, kjer za donos jamči zavarovalnica, in z vezavo na investicijske sklade, kjer naložbeno tveganje prevzema zavarovalec. V obdobju nizkih obrestnih mer so bile zavarovalnice prisiljene prilagoditi svojo ponudbo zavarovanj z znižanjem zajamčenih obrestnih mer, še bolj ekstremno situacijo pa lahko spremljamo pri ponudbi bančnih depozitov. Stranke, ki so pripravljene sprejeti nekoliko višje tveganje, pa se lahko odločijo za sklepanje naložbenih življenjskih zavarovanj z vezavo na investicijske sklade.

Kdaj se je smiselno odločiti za naložbeno življenjsko zavarovanje z vezavo na investicijske sklade? 

  • Ko imamo namen dolgoročno varčevati

Sklepanje naložbenih življenjskih zavarovanj z vezavo na investicijske sklade je primerno predvsem za  dolgoročno varčevanje, saj so pričakovane donosnosti investicijskih skladov na kratek rok precej negotove, s podaljševanje dobe investiranja pa se povečuje verjetnost doseganja ciljnih donosov oz. minimiziranje možnih izgub. 

  • Ko želimo davčno učinkovito naložbeno rešitev 

Življenjska zavarovanja niso predmet obdavčitve z davkom od prometa zavarovalnih poslov in dohodnine v primeru, da zavarovanje traja vsaj 10 let ob hkratnem pogoju, da sta zavarovalec in upravičenec ena in ista oseba. Ta davčna prednost je še izrazitejša v primeru dodatnih vplačil tekom trajanja zavarovalne pogodbe, saj doba 10 let prične teči od dneva sklenitve zavarovalne pogodbe in ne od dneva posameznega vplačila, kot je to v primeru neposrednih kapitalskih naložb ali neposrednih vlaganje v investicijske sklade. 

  • Ko želimo ohraniti fleksibilnost 

Velika večina zavarovalnic v okviru obstoječega naložbenega zavarovanja omogoča menjavo investicijskih skladov ali pa prilagajanje strukture izbranih skladov življenjskemu ciklu s prehodom na manj tvegane sklade v kasnejših letih, ko se približujemo upokojitvi. 

Na kaj moramo paziti pri sklepanju zavarovanj? 

  • Zavarovalno kritje 

Pomembno je poznavanje obsega zavarovalnega kritja, saj le tako lahko ustrezno razločimo naložbeni del in zavarovalni del. Običajno se del premije (t.i. riziko premija) nameni za potrebe pokrivanja stroška zavarovanja in morebitnih dodatnih kritij, preostanek pa gre v naložbeni del. V kolikor želimo zagotoviti čim večji del vplačila v naložbeni del, je torej potrebno zavarovalni del minimizirati. V določenih primerih je smiselno razmisliti o ločenem zavarovanju za primer smrti/bolezni, ki ne vključuje naložbene komponente. 

  • Izbira investicijskih skladov 

Veliko število investitorjev dela napako, da ob sklepanju naložbenega življenjskega zavarovanja izbere najbolj ''aktualen'' ali ''modni'' investicijski sklad. Ker gre za dolgoročno varčevanje, se je smiselno odločiti za čim bolj razpršen sklad, pri čemer pri izbiri tveganosti sklada seveda sledimo svojim naložbenim ciljem in sprejemanju tveganja. Pomemben podatek pri izbiri investicijskega sklada je tudi kazalnik TER (total expense ratio), ki pove, kakšen efektivni strošek upravljanja za posamezen sklad lahko pričakujete. 

  • Stroški 

Pred sklenitvijo naložbenega življenjskega zavarovanja se je potrebno podrobno pozanimati o vseh stroških, ki so povezani z vodenjem zavarovalne pogodbe, saj le tako lahko naredimo primerjalno analizo stroškov v primerjavi z drugimi naložbami. V primeru dodatnih vplačil se običajno lestvica vstopnih stroškov znižuje z višino vplačila, tako da je v določenih primerih smiselno razmisliti o enkratnih vplačilih. Prednost postopnih vplačil je predvsem v večjem avtomatizmu, obenem pa se na ta način lahko izognete pretiranemu vplivu čustev na izbiro obdobja vplačila. 

  • Možnost predčasnih prekinitev 

Kljub temu, da je predčasno prekinjanje naložbenih življenjskih zavarovanj praktično vedno povezano s stroški in davki, se je smiselno pozanimati, katere omejitve posamezna zavarovalnica postavlja za predčasno izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja. V primeru, da predčasno izplačilo ni možno ali pa so stroški in davki previsoki, je boljša izbira »zamrznitev police« (t.i. kapitalizacija), s čimer ustavite dodatna vplačila na polico, obstoječa sredstva pa ostanejo naložena do zaključka zavarovanja. 

Naložbena življenjska zavarovanja predstavljajo zanimivo obliko dolgoročnega varčevanja, s katero lahko dosežete tudi davčno učinkovito rešitev. Pomembno pa je, da se pred sklenitvijo pogodbe pozanimate o stroških in možnostih sprememb tekom trajanja zavarovalne pogodbe. 

Avtor: mag. Tine Pust, CFA

Direktor sektorja financ in računovodstva

Varčevanje Finance

Prejšnji članek:

Marca po cvetočem svetu!