Ko varčevanje postane varno in donosno

Ustvarjanje. To je tisto, kar nas žene kot posameznike in kar nas bogati kot družbo. Tisto, kar nam omogoča ustvarjati dodano vrednost in živeti kvalitetno. Večino življenja ljudje ustvarjamo in vsako pomembno stvar v življenju načrtujemo.

Za vas smo pripravili prispevek, v katerem vam predstavljamo glavne usmeritve in prednosti načrtovanja varčevanja prek naložbenega življenjskega zavarovanja. Za lažjo interpretacijo smo v prispevku opredelili glavne pojme, ki so na področju varčevanja največkrat izpostavljeni.

Dilema: Kolikšno tveganje sem pripravljen sprejeti?

Vsaka naložba ni primerna za vsakogar, zaradi česar ni mogoče izdelati univerzalnega nasveta, ki bi veljal za vse. Kljub temu pa obstaja nekaj dejstev, bi se jih moral vsak varčevalec zavedati. Ob zasledovanju pozitivnih donosov moramo namreč biti pozorni tudi na naše omejitve, kot so čas varčevanja, likvidnostne potrebe in davčna obravnava.

Čas varčevanja, likvidnostne potrebe

Pred odločitvijo za naložbo je potrebno vedeti koliko časa bo preteklo preden boste svojo naložbo unovčili. To pogojuje tudi vašo izbiro stopnje tveganosti naložbe. Če boste morali na hitro prodati naložbo, jo boste morda prodali v neugodnem trenutku in tako ne boste dosegli želenega dobička. Daljši kot je čas varčevanja, več je časa, za popravek vrednosti naložbe.

Pomembno je, da vedno predhodno določite pričakovane izdatke, kar je pravzaprav predpogoj zato, da za svoj primer izračunate kolikšen naj bo čas varčevanja. Izdatke, za katere že danes veste, da bodo nastali recimo v roku 1 ali 2 let, že takoj odštejte od vrednosti vaših prihrankov. Seštevek vrednosti vseh tovrstnih izdatkov nikakor ni primerno naložiti v kaj več kot bančni depozit ali v varne visoko kvalitetne obveznice.

Izbira naložb

Šele potem ko si odgovorite, kakšen časovni okvir varčevanja si lahko privoščite in kakšne so vaše likvidnostne potrebe, lahko začnete razmišljati o sestavi oziroma izbiri naložb. Tu je ključno vprašanje kolikšen delež sredstev pustiti na banki in koliko sredstev nameniti ostalim naložbam.

Z enkratnim vložkom v NLB Vita Varčevanje + do prihranka pri davkih

Pri izbiri naložb je zelo pomembna davčna obravnava. Ugodna rešitev je enkratni vložek v NLB Vita Varčevanje + , s katerim lahko ob dosegu željenega pričakovanega donosa privarčujete tudi pri davkih.  Če zavarovanje traja vsaj 10 let in sta zavarovalec in upravičenec ob izplačilu ista, je zaslužek izvzet iz davčne osnove za dohodnino. Na isto zavarovalno polico lahko naložite tudi dodatna sredstva tekom obdobja trajanja zavarovanja (recimo v 8. letu od sklenitve), ki bodo neobdavčena kot začetno vplačilo (čez 2 leti ko preteče 10 let od sklenitve zavarovalne police).

Varčevanje Finance