Obdelava osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov:

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Katere podatke obdelujemo:

ime in priimek, naslov za pošiljanje, elektronski naslov, slikovni izdelek, IP naslov, datum in čas seje

Zakaj obdelujemo osebne podatke:

 • za namene izvedbe storitve Moj zvezek:
  • o vrste podatkov: ime in priimek, naslov za pošiljanje, elektronski naslov, slikovni izdelek
  • o pravna podlaga: izvajanje ukrepov na zahtevo pred sklenitvijo pogodbe
 • za namene neposrednega trženja na podlagi osebnih značilnosti:
  • o vrste podatkov: ime in priimek, elektronski naslov, ter druge vrste podatkov, ki jih neposredno posredujete z uporabo naših storitev, spletnih ali fizičnih obrazcev, sodelovanj v nagradni igri ali katerekoli drugi vrsti sodelovanja z zavarovalnico, pod pogojem, da ste vsakokrat privolili v obdelavo.
  • o pravna podlaga: soglasje
 • za namene dokazovanja pridobljenega soglasja:
  • o vrste podatkov: ime in priimek, elektronski naslov, IP naslov, datum in čas seje
  • o pravna podlaga: zakoniti interes
 • za namene optimizacije oglaševanja:
  • o vrste podatkov: ime in priimek, elektronski naslov
  • o pravna podlaga: zakoniti interes

Komu posredujemo podatke?

Podatkov ne posredujemo tretjim uporabnikom.

Koliko časa hranimo podatke?

Podatke obdelujemo v skladu z namenom, s katerim so bili zbrani:

 • za namene izvedbe storitve Moj zvezek: do trenutka uspešno personaliziranega zvezka ter posredovanja na naslov uporabnika
 • za namene neposrednega trženja na podlagi osebnih značilnosti: najdlje do preklica danega soglasja
 • za namene dokazovanja pridobljenega soglasja: najdlje do preklica danega soglasja + 5 let
 • za namene optimizacije oglaševanja: najdlje do preklica soglasja za neposredno trženje

Kakšne so vaše pravice?

Vsak posameznik ima po zakonu pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, ter pravico do ugovora obdelavi, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno, prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko uveljavite tako, da izpolnite primeren obrazec ter ga:

 • naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošljete na sedež zavarovalnice ali
 • posredujete na elektronski naslov dpo@zav-vita.si.

Iznos osebnih podatkov v tretje države:

Zavarovalnice za namene učinkovitega in varnega upravljanja odnosov s strankami uporablja programski orodji ponudnika »SalesForce«, ki temeljita na tehnologiji računalništva v oblaku. Slednje pomeni, da se del podatkov, ki se nanašajo na vas, hrani v podatkovnih centrih znotraj Evropske unije (Francija, Nemčija), del podatkov pa se hrani v podatkovnih centrih v Združenih državah Amerike (ZDA) in Združenem kraljestvu. Ponudnik storitev je prejemnik številnih certifikatov (https://trust.salesforce.com/en/compliance/) iz naslova informacijske varnosti ter skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, zaradi česar je zavarovalnica s pogodbo poverila obdelavo podatkov ravno temu ponudniku storitev.

Prenos osebnih podatkov v podatkovne centre v Evropski uniji (EU) je podvrženo principu prostega pretoka podatkov znotraj EU. Prenos podatkov v ZDA in Združeno kraljestvo temelji na zavezujočih poslovnih pravilih (t.im. »Binding Corporate Rules«) družbe SalesForce (dostopne na povezavi: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/), ki so bili potrjeni v posebnem postopku s strani Francoskega nadzornega organa in veljajo v celotni EU, ter Standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah, ki jih Evropska komisija smatra kot primeren zaščitni ukrep za prenos osebnih podatkov v tretje države (izven EU).

Vaši podatki se hranijo izključno v EU, ZDA in Združenem kraljestvu, kar pa ne izključuje možnosti, da specializirani strokovnjaki iz tretjih držav, za potrebe vzdrževanja, odpravljanja incidentov oziroma izvedbe nadgradenj in zagotavljanja drugih oblik tehnične podpore občasno dostopajo do shranjenih podatkov. Tovrsten dostop do podatkov iz tretjih držav temelji na, v prejšnjem odstavku navedenih, zavezujočih poslovnih pravilih družbe SalesForce.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov v zavarovalnici si lahko preberete na https://www.zav-vita.si/zasebnost.