Splošni pogoji uporabe spletne poslovalnice e-Vita

Spletna poslovalnica e-Vita

Uvod

Splošni pogoji uporabe spletne poslovalnice družbe Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. (v nadaljevanju: splošni pogoji), določajo pravice in obveznosti uporabnikov ter pogoje uporabe spletne poslovalnice. Ti splošni pogoji uporabe zavezujejo vse uporabnike spletne poslovalnice.

Spletna poslovalnica je spletna aplikacija družbe Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. (v nadaljevanju: Vita), ki uporabnikom brezplačno omogoča spremljanje in (omejeno) upravljanje sklenjenih zavarovanj, sklepanje novih zavarovanj, prijavo zavarovalnih primerov, upravljanje z osebnimi in kontaktnimi podatki ter komunikacijo z Vito. V spletni poslovalnici vas seznanjamo tudi z novostmi v naši ponudbi in drugimi informacijami ter dogodki, povezanimi s poslovanjem Vite.

Pogoji uporabe

Uporabniki spletne poslovalnice so vse fizične osebe, ki se registrirajo za uporabo ter pridobijo uporabniško ime in geslo.

Z registracijo uporabnik potrjuje, da se je seznanil s temi splošnimi pogoji ter se z njimi strinja. Splošni pogoji so uporabniku ves čas na voljo na spletni strani www.zav-vita.si

Registracija in prijava

Kot uporabnik se lahko registrira vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 15 let starosti oz. ji ni bila v celoti odvzeta poslovna sposobnost.

Uporabnik v postopku registracije vnese v spletni obrazec obvezne podatke, ki so:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • geslo (ki si ga ustvari sam),
 • geslo (potrditev ustvarjenega gesla).

V primeru, da uporabnik ne želi vnesti vseh obveznih podatkov, postopka registracije ni mogoče uspešno zaključiti. V postopku registracije mora uporabnik posebej označiti, da je prebral te splošne pogoje ter se z njimi strinja. Po vnosu obveznih podatkov bo Vita uporabniku na posredovani elektronski naslov poslala potrditveno sporočilo s časovno omejeno (24-urno) aktivacijsko povezavo za zaključek postopka registracije.

Uporabnik, ki je uspešno zaključil postopek registracije (v nadaljevanju: registriran uporabnik), se v spletno poslovalnico vsakič prijavi tako, da vnese svoj elektronski naslov in geslo, ki si ga je izbral ob registraciji. Registriran uporabnik lahko svoje geslo kadarkoli spremeni.

Registriran uporabnik lahko dostopa do tistih vsebin spletne poslovalnice, za katere ne potrebuje dodatnih identifikacijskih podatkov, kot jih določajo ti splošni pogoji.

Vpogled v sklenjena zavarovanja

Registriran uporabnik, ki želi vpogledovati v svoja aktivna zavarovanja, mora svojo istovetnost verificirati z vpisom svoje davčne številke in številke enega izmed svojih aktivnih zavarovanj v za to predvideno polje. Po ugotovljeni istovetnosti lahko:

 • vpogleduje v svoja aktivna zavarovanja,
 • vpogleduje v opravljena plačila premije,
 • pregleduje svoje neporavnane obveznosti,
 • pregleduje letna obvestila ipd.

Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Registriran uporabnik, ki se prijavi s kvalificiranim digitalnim potrdilom, lahko vpogleduje v svoja sklenjena zavarovanja in ima možnost:

 • spremembe svojih osebnih podatkov,
 • opravljati določene spremembe aktivnih zavarovanj,
 • sklepati nova zavarovanja.

Registriran uporabnik, ki se je prijavil s kvalificiranim digitalnim potrdilom ter uspešno oddal in elektronsko podpisal obrazec za spremembo ali sklenil novo zavarovanje, je izrazil pravo in resnično ter pravno zavezujočo voljo uporabnika za nastalo spremembo. Vita ne odgovarja za pravilnost posredovanih podatkov.

Velja, da Vita prejme obrazec, ko le-ta prispe v njen elektronski sistem. Uporabnik je o prejetju obrazca za spremembo oziroma o sklenjenem zavarovanju obveščen po elektronski pošti. Vita bo prejeti obrazec oz. zahtevo obravnavala nemudoma oz. najkasneje v 8 dneh po prejemu ter v skladu s splošnimi pogoji zavarovanj in dodatki k splošnim pogojem.

Pravice in obveznosti uporabnika

Uporabnik je dolžan zagotoviti pravilen vnos vseh svojih podatkov. Uporabnik je dolžan varovati svoje uporabniško ime, geslo in kvalificirano digitalno potrdilo ter onemogočiti dostop tretjim osebam. Uporabnik prevzema polno odgovornost za vse aktivnosti in poslovanje, ki bojo storjeni z njegovim uporabniškim imenom in geslom. Vita si pridržuje pravico, da uporabniku kadarkoli blokira uporabniško ime in dostop do spletne poslovalnice ali izbriše njegovo uporabniško ime, če ugotovi, da je uporabnik zlorabil spletno poslovalnico ali ravnal v nasprotju s temi pogoji uporabe.

Uporabnik mora v primeru izgube gesla oz. v primerih, ki kažejo na morebitno zlorabo uporabniškega imena in gesla, o tem nemudoma obvestiti Vito na brezplačno telefonsko številko 080 87 98 ali na elektronski naslov info@zav-vita.si. Vita bo po prejemu obvestila nemudoma oz. najkasneje naslednji delovni dan blokirala uporabo spletne poslovalnice za takega uporabnika do izdaje novega gesla oz. novega uporabniškega imena in gesla.

Po izbrisu vam bo zavarovalnica omogočila ponovno registracijo z novim uporabniškim imenom in geslom.

Uporabnik ima pravico, da kadarkoli prekliče svojo registracijo oz. zahteva izbris njegovega uporabniškega imena, tako da svojo zahtevo za izbris javi na brezplačno telefonsko številko 080 87 98 ali na elektronski naslov info@zav-vita.si oziroma pisno na naslov zavarovalnice. Z izbrisom uporabnika bodo izbrisani tudi njegovi osebni podatki, ki so bili posredovani za uporabo spletne poslovalnice.

Omejitev odgovornosti Vite

Uporabnik uporablja spletno poslovalnico na lastno odgovornost. Vita ni odgovorna za morebitne zlorabe uporabnikovega imena, ki so posledica vdora v informacijsko opremo uporabnika, če le-ta ni poskrbel za ukrepe varovanja svoje informacijske opreme (zaščita pred virusi in zlonamerno programsko opremo ipd.).

Vsi podatki v spletni poslovalnici so informativne narave. Vita ne prevzema odgovornosti za pravilnost in točnost objavljenih informacij in ne jamči za napake, do katerih bi lahko prišlo iz kakršnegakoli razloga. Niti Vita niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi te spletne poslovalnice, v nobenem primeru ne odgovarja za škodo v povezavi z uporabo ali nezmožnosti spletne poslovalnice ali informacij v njej.

Vita si bo ves čas prizadevala uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletne poslovalnice. Vita ni odgovorna za prekinitve delovanja zaradi vzrokov, ki jih ni povzročila zavarovalnica in za njih ne odgovarja. Vita si pridržuje pravico do prekinitve delovanja spletne poslovalnice, ne da bi uporabnike o tem vnaprej obvestila.

Vita lahko kadarkoli brez razloga in vnaprejšnjega obvestila spremeni vsebine v spletni poslovalnici.

Osebni podatki

Uporabnik dovoljuje Viti, da obdeluje in hrani osebne podatke za namene dostopa in uporabe spletne poslovalnice. Več o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov lahko preberete na www.zav-vita.si/zasebnost. Z vstopom v spletno poslovalnico se lahko v vaš računalnik odloži piškotek (»cookie«). Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete.

Avtorske pravice

Celotna vsebina spletne poslovalnice je last Vite in kot taka avtorsko pravno varovana. Vsaka neavtorizirana reprodukcija, prepisovanje, javno objavljanje ali kakršnakoli uporaba celotne ali dela vsebine spletne poslovalnice je brez pisnega soglasja Vite prepovedana.

Spremembe splošnih pogojev uporabe

Vita si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez razloga spremeni ali dopolni te splošne pogoje uporabe, ki začnejo veljati z dnem objave. Uporabniki bodo o morebitnih spremembah obveščeni z obvestilom v spletni poslovalnici. Z vstopom v spletno poslovalnico se uporabnik strinja z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik, ki se ne strinja s spremembo splošnih pogojev, mora poskrbeti za preklic in izbris svojega uporabniškega imena.

Junij 2020