Obrazložitve izračunov uporabljenih v Kalkulatorju dodatka k pokojnini

Po predvidevanjih Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani bo zaposleni, ki se bo upokojil leta 2025, prejemal pokojnino v višini samo 54,67 % svoje neto plače (Vir: Študija Dolgoročni pomen 2. pokojninskega stebra, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, marec 2010).

Analize strokovnjakov NLB pa kažejo, da za ohranitev življenjskega standarda v pokoju potrebujemo vsaj 80 % zadnjih mesečnih neto prihodkov. Sami moramo torej zapolniti vrzel v višini cca. 30 % neto mesečnih prihodkov. Da bi si ustvarili pokojninsko rezervo, ki bo omogočala črpanje rente v višini 30 % zadnjih mesečnih neto prihodkov v 30 letih po upokojitvi, moramo do 65. leta privarčevati 6-kratnik letnih neto prihodkov.

V spodnji tabeli je prikazano, koliko % od neto plače bi moral posameznik nameniti varčevanju za dodatek k pokojnini glede na trenutno starost. Ob tem predpostavljamo, da posameznik nima drugih sredstev ali premoženja in ne pričakuje prilivov, ki bi jih lahko namenil zagotavljanju pokojninske rezerve.

Tabela 1: Potreben odstotek neto plače, ki bi ga glede na starost morali nameniti varčevanju za pokojnino:
Začetek varčevanja pri starosti Varčevati morate najmanj (v % od neto plače)

Začetek varčevanja pri starosti Varčevati morate najmanj (v % od neto plače)
Do 30 let 6,5 %
Od 31 do 35 let 8,8 %
Od 36 do 40 let 12,3 %
Od 41 do 45 let 17,7 %
Od 45 do 50 let 27,2 %
Od 51 do 55 let 46,6 %
Od 56 do 60 let 106,2 %