Pogoji informativnega izračuna NLB Vite Izbrane za pokojnino

Informativni izračun je narejen ob upoštevanju pokojninske strategije, pri kateri se sredstva glede na starost zavarovanca vplačajo v ustrezno naložbeno politiko in se prilagajajo skladno s splošnimi pogoji NLB Vite Izbrane.

Tabela 2: V informativnem izračunu upoštevani pričakovani donosi glede na starost zavarovanca in pripadajočo naložbeno politiko pokojninske strategije

Starost zavarovanca v letih Naložbena politika Pričakovani donos
do 30 zelo dinamična 8,70 %
od 31 do 44 dinamična 7,50 %
od 45 do 54 zmerna 6,10 %
od 55 do 62 konzervativna 4,65 %
od 63 zelo konzervativna 3,73 %

Trenutne košarice skladov glede na posamezno naložbeno politiko in pričakovani donosi posamezne naložbene politike glede na starost zavarovanca, ki so upoštevani v informativnem izračunu, so objavljeni na spletnih straneh zavarovalnice.

V informativnem izračunu se upošteva pričakovani donos, ki je kombinacija pesimističnega in optimističnega donosa, podanega na podlagi zgodovinskih podatkov o donosnostih na kapitalskih trgih. Donosi investicijskih skladov, ki so upoštevani v informativnem izračunu, so zgolj predpostavka in niso zajamčeni.

Informativni izračun mesečne rente je narejen za izplačilo finančne rente za izbrano dobo izplačevanja. Pri izračunu finančne mesečne rente je upoštevan rentni faktor, ki ga zavarovalnica določi po vsakokrat veljavnem ceniku zavarovalnice. V rentnem faktorju je trenutno upoštevana obrestna mera 2 % in stroški izplačila 1 % rente.

Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave ter ne upošteva učinka inflacije na realno vrednost prihrankov.

Morebitne davčne obremenitve (dohodnina, davek od prometa zavarovalnih poslov itd.) v njem niso upoštevane.

V informativnem izračunu je upoštevana zavarovalna vsota za primer smrti v višini 1.200 EUR. Informativni izračun velja za popolnoma zdrave osebe. Ob upoštevanju zdravstvenega stanja zavarovanca se lahko za zavarovalno kritje uporabijo tudi povišane premijske stopnje.

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje trži NLB d.d. Banka pri tem nastopata kot zavarovalna posrednica ter za donose in izplačila glavnice ne jamči. NLB Vita Izbrana ni depozit in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Izbrana je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote in/ali odkupne vrednosti police jamči NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana.