Kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev

Zavarovanje, ki ga vaši zaposleni ne potrebujejo.
Razen, kadar ga.

Ker imajo posledice nezgode lahko velik vpliv na finančno stanje vaših zaposlenih.

 

Zavarovanci

Zavarovanje sklene podjetje, zavarovanci pa so zaposleni tega podjetja.

Kritja

Zavarovanje za primer nezgodne smrti in nezgodne trajne invalidnosti.

Naštetim kritjem lahko dodate tudi nezgodno smrt v prometni nesreči, smrt zaradi bolezni, zlom kosti, dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje, bolnišnični dan, pogrebnino, nezgodno rento in nezgodni travmatični dogodek.

Doba zavarovanja 1 leto z avtomatičnim podaljševanjem ali 10 let.

 

Zavarovanje je primerno

Če želite poskrbeti za finančno varnost za svoje zaposlene ali za njihove družinske člane v primeru nezgodne smrti ali nezgodne invalidnosti.

Za zavarovance stare od 14 do 64 let, ki so redno zaposleni oz. pri podjetju pogodbeno opravljajo delo.

Zavarovalno jamstvo velja kjerkoli, 24 ur na dan! 

Kako skleniti zavarovanje?

1

Ponudba je individualna

Ponudba je individualna in je odvisna od števila zaposlenih, povprečne starosti in dela, ki ga opravljajo zaposleni.

2

Potrebni podatki za sklenitev

Za sklenitev zavarovanja potrebujemo podatke o zavarovancu in zakonitemu zastopniku zavarovalca ter podatke o zavarovancih. Podatke lahko za pripravo informativne ponudbe pošljete na podlagi obrazca na info@zav-vita.si ali pa nas pokličete na 01 476 58 20.

3

Sklenitev zavarovanja

Zakoniti zastopnik podjetja podpiše zavarovalno polico. Po podpisu police in plačilu prve premije je zavarovanje sklenjeno.

Informativna primera

Primer 1

 
Zavarovalno kritje Zavarovalna vsota in premija
Nezgodna smrt 6.000 EUR
Nezgodna smrt v prometni nesreči 7.500 EUR
Trajna invalidnost-400 % progresija 12.000 EUR
Izplačilo pri 100-% nezgodni trajna invalidnost 48.000 EUR
Nezgodna renta 50 EUR
Mesečna premija za delavca z DPZP (8,5 %)* 2,02 EUR

Primer 2

Zavarovalno kritje         Zavarovalna vsota in premija         
Nezgodna smrt 10.000 EUR
Smrt zaradi bolezni 1.500 EUR
Trajna invalidnost - linearna 20.000 EUR
Izplačilo pri 100-% nezgodni trajni invalidnosti 20.000 EUR
Dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje - s karenco 3 dni 5 EUR
Bolnišnični dan - brez čakalne dobe 10 EUR
Nadomestilo za zlom kosti 500 EUR
Nadomestilo za najtežje poškodbe   5.000 EUR
Mesečna premija za delavca z DPZP (8,5-%)* 4,58 EUR

*Pri izračunu mesečne premije smo upoštevali minimalno 30 zavarovanih delavcev, povprečno starost ob pristopu v zavarovanje 40 let ter 1. nevarnostni razred delavca. Informativna ponudba je pripravljena za zavarovanje s polnim jamstvom (24 ur). V skladu z ZDPZP se od sklenjenega nezgodnega zavarovanja plačuje 8,5% davek od zavarovalnih poslov, ki se odmeri od zavarovalne premije.

 

Kaj storiti ob nastanku zavarovalnega primera?

Zavarovalni primer je potrebno v NLB poslovalnici prijaviti najkasneje v 3 dneh po nezgodi oz. takoj, ko zdravstveno stanje to omogoča. Več o postopku prijave in potrebni dokumentaciji.

Več informacij