NLB Naložba Vita Multi Senior

NLB Naložba Vita Multi Senior je vseživljenjsko naložbeno zavarovanje, v katerega se lahko vplačajo enkratne premije v različne zaprte investicijske sklade ali pakete.


 

 

Premija Minimalna enkratna premija 3.000 EUR*
Zavarovalna kritja Zavarovanje za primer smrti in nezgodne smrti
Varnost vloženih sredstev Naložbena politika je zasnovana tako, da na datum dospetja posameznega investicijskega sklada oz. paketa nudi določeno stopnjo varnosti.

* Vplačila so možna samo v času vpisnega obdobja razpisanega investicijskega sklada oz. paketa.

 

Zavarovanje je primerno

Če želite svoja sredstva varno razpršiti.

Če iščete dolgoročno naložbo z nizkim tveganjem, a z možnostjo višjih donosov in življenjskim zavarovanjem.

Če imate vsaj 3.000 EUR razpoložljivih sredstev, ki jih želite oplemenititi.

Kako skleniti zavarovanje

1

Vpisno obdobje

Tri- do štirikrat letno v poslovalnicah NLB razpišemo vpisno obdobje v NLB Naložbo Vita Multi. Novice o vpisnih obdobjih lahko spremljate na naši spletni strani oziroma na družabnih omrežjih Facebook in Google+.

2

Potrebni dokumenti

Ob sklenitvi zavarovanja potrebujete identifikacijski dokument in davčno številko.

3

Kje skleniti?

Zavarovanje lahko sklenete v katerikoli poslovalnici NLB d.d. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri morebitnih vprašanjih.

Poišči poslovalnico

Zakaj skleniti?

Možnost doseganja višjih donosov

Če imate presežek sredstev ali želite vaš obstoječi finančni portfelj oplemenititi, potem je NLB Naložba Vita Multi prava izbira za vas. Z izbrano naložbeno politiko vašim vloženim sredstvom zagotovite določeno stopnjo varnosti, hkrati pa boste lahko zaradi naložbe v investicijske sklade dosegali višje donose.

Možnost širitve portfelja

V življenjsko zavarovanje NLB Naložba Vita Multi lahko sredstva vplačate vsakokrat, ko je razpisano vpisno obdobje posameznega investicijskega paketa. Sklade izbiramo tako, da združujejo varnost in potencial za rast. Vpisno obdobje običajno razpišemo večkrat letno. Takrat lahko na obstoječo krovno zavarovalno pogodbo vplačate dodatna sredstva.

O vpisnih obdobjih obveščamo v vseh poslovalnicah NLB ter na naši spletni strani in na naših profilih družbenih medijev. Če se naročite na naše e-novice, boste obvestilo prejeli tudi na svoj e-poštni naslov.

Življenjsko zavarovanje brez preverjanja zdravstvenega stanja

Zavarovanje lahko sklenete brez preverjanja zdravstvenega stanja in brez dodatnega plačila stroška za zavarovanje. Če v času trajanja zavarovalne pogodbe nastopi smrt zavarovanca, bo izbrani upravičenec prejel zavarovalnino v višini vrednosti zavarovalne pogodbe, vendar ne manj kot znaša zavarovalna vsota za smrt. Če pa smrt zavarovanca nastopi zaradi nezgode, bo upravičenec poleg zavarovalnine za primer smrti prejel izplačano še zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti.

Primerno za zavarovanje v korist kredita

Zavarovalno pogodbo lahko tudi zastavite pri banki in se tako zavarujete v korist kredita, ki ga boste najeli. Pri tem bo seveda treba preveriti vrednost kredita in vrednost vaše zavarovalne pogodbe.

Več informacij

Dokumenti s ključnimi informacijami (KID)

Dokumenti o investicijskih paketih in skladih

Multi - Podatki o skladu Svetovni razviti trgi 3

Multi Senior - Podatki o skladu Svetovni razviti trgi 3

Multi - Podatki o skladu Visoka tehnologija 2

Podatki o paketu NLB Vita Globalni delniški 3

Podatki o paketu NLB Vita Družbeno odgovorni razviti trgi

Podatki o paketu NLB Vita Zahodni Balkan 2

Podatki o paketu NLB Vita Slovenija mešani

Podatki o paketu NLB Vita Azija 3

Podatki o paketu NLB Vita NLB Vita Naravni viri 2

Podatki o paketu NLB Vita Južna, srednja in vzhodna Evropa 4

Podatki o paketu NLB Vita Globalni delniški 2

Podatki o paketu NLB Vita Južna, srednja in vzhodna Evropa 3

Podatki o paketu NLB Vita Južna, srednja in vzhodna Evropa 3 - Multi Senior

Podatki o paketu NLB Vita Dinamični delniški 3

Podatki o paketu NLB Vita Razvita Evropa 2

Podatki o paketu NLB Vita Azija 2

Podatki o paketu NLB Vita Svetovni razviti trgi 2

Podatki o paketu NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 3

Podatki o paketu NLB Vita Južna, srednja in vzhodna Evropa 2

Podatki o paketu Zahodni balkan

Podatki o paketu NLB Vita Slovenija

Podatki o paketu NLB Vita Nepremičnine delniški

Priloga NLB Vita Globalni delniški

Priloga NLB Vita Južna, srednja in vzhodna Evropa

Podatki o paketu NLB Vita Globalni

Podatki o paketu NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 2

Podatki o paketu NLB Svetovni razviti trgi

Priloga NLB Vita Naravni viri

Priloga NLB Vita Azija rast

Priloga NLB Vita Visoka tehnologija

Priloga NLB Vita Dinamični delniški 2

Priloga NLB Vita Dinamični delniški

Podatki o paketu NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva

Podatki o paketu NLB Vita Azija

Podatki o skladu KBC EquiMax Jumpstart 900 I

Podatki o skladu KBC EquiMax Jumpstart 900 H

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security Europe Best of 40

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 6

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 5

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Asia 1

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 4

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Family Enterprises 1

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 3

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 2

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJ EuroStoxx50 Best Of 1

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 1

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Sustainables 1

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJ EuroStoxx 50 1

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet Dax 1