Kakšna
bo vaša pokojnina?

Stara sem 82 let.
Danes uživam v svoji pokojnini.

Koliko moram varčevati za dodatek k pokojnini?

Odgovorite na 3 vprašanja in si zagotovite izračun, ki prikazuje, koliko bi do 65. leta lahko privarčevali, če bi z varčevanjem začeli danes.

Začni

1. Vaša starost

let
Potrdi

2. Neto plača

${ mesecnaNetoPlacaErrorText }

Potrdi Nazaj na prejšnje vprašanje

3. E-naslov za pridobitev informativnega izračuna

Na elektronski naslov boste prejeli izračun za dodatek k pokojnini ter predstavitev zavarovanja Vita, življenjska zavarovalnica, d.d.

${ emailStrankeErrorText }

Soglašam, da zavarovalnica moj elektronski naslov ter druge vrste podatkov, ki jih posredujem zavarovalnici v tej ali katerikoli drugi interakciji z njo, uporabi za namene neposrednega trženja, ki temelji na prepoznavanju mojih interesov, navad, vzorcev vedenja, lokacije oziroma mojega profila na splošno ter predvidevanju o tem, kaj bi me v bodoče lahko zanimalo, in da mi zavarovalnica posreduje po vsebini ter času prilagojena trženjska sporočila in/ali ponudbe na elektronski naslov ali drug kontaktni naslov, ki sem ga zaupal zavarovalnici. Želim izvedeti več o obdelavi osebnih podatkov

${ generalErrorText }

Prikaži izračun Nazaj na prejšnje vprašanje

Na mesec bi morali do 65. leta varčevati ${ formatPrice(mesecnaPremija) } EUR

Po trenutno veljavnem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki velja od 1.1. 2020 dalje, veljata odmerni stopnji za pokojnino v primeru polne pokojninske dobe (40 let) za ženske 63,5 % in moške 58,5 % povprečne neto plače (brez malice in potnih stroškov) za 24 zaporednih najuspešnejših let. Lestvica odmernih odstotkov za zavarovance se postopno izenačuje z odmerno lestvico za zavarovanke v šestletnem prehodnem obdobju, tako da bosta lestvici po spolu izenačeni s 1. 1. 2025, zato smo v izračunu vaše predvidene pokojnine upoštevali odmerno stopnjo 63,5 %, ne glede na vaš spol in vašo trenutno starost.

Analize strokovnjakov NLB pa kažejo, da za ohranitev življenjskega standarda po upokojitvi potrebujemo vsaj 80 % zadnjih mesečnih neto prihodkov. Da bi ob vedno nižjih pokojninah ohranili takšen standard tudi po upokojitvi, morate zato zapolniti finančno vrzel, kar lahko storite z NLB Vito Varčevanjem + za pokojnino.

Da bi si do 65. leta starosti ustvarili pokojninsko rezervo, ki bi omogočala črpanje sredstev v času upokojitve, bi morali v sklopu NLB Vite Varčevanja + s pokojninsko strategijo varčevati ${ formatPrice(mesecnaPremija) } EUR mesečno.

S pomočjo NLB Vita Varčevanje + do 65. leta lahko privarčujete ${ formatPrice(ciljnaPrivarcevanaSredstva) } EUR

Pogoji informativnega izračuna NLB Vita Varčevanje + s pokojninsko strategijo

Informativni izračun je narejen ob upoštevanju pokojninske strategije, pri kateri sredstva avtomatično in brezplačno prehajajo med naložbenimi politikami pokojninske strategije glede na starost zavarovanca v skladu z Dodatkom k splošnim pogojem NLB Vita Varčevanje +. Pri izračunu so upoštevane pričakovane donosnosti po naložbenih politikah glede na starost zavarovanca:

Starost zavarovanca v letih Naložbena politika Pričakovana donosnost
do 30 zelo dinamična 6,50 %
od 31 do 44 dinamična 5,40 %
od 45 do 54 zmerna 3,89 %
od 55 do 62 konzervativna 2,24 %
od 63 zelo konzervativna 1,21 %

Pričakovana donosnost je izračunana kot srednja vrednost pesimističnega in optimističnega scenarija. Donosnosti posameznih investicijskih skladov so podane na podlagi zgodovinskih podatkov o donosnostih na kapitalskih trgih.

Donosnosti investicijskih skladov, ki so upoštevani v informativnem izračunu, so zgolj predpostavka in niso zajamčeni.

Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave ter ne upošteva učinka inflacije na realno vrednost prihrankov.

Morebitne davčne obremenitve (dohodnina, davek od prometa zavarovalnih poslov itd.) v njem niso upoštevane.

V informativnem izračunu je upoštevana zavarovalna vsota za primer smrti v višini 2.000 EUR.

Mesečni dodatek k pokojnini za 20 let

Informativni izračun je narejen za obdobje izplačevanja 20 let z upoštevano 0 % obrestno mero in mesečnim stroškom izplačevanja 2 EUR. Izračun je zgolj informativne narave ter ne upošteva učinka inflacije na realno vrednost prihrankov.

Naročite se na posvet

Vas zanima kako do dodatne pokojnine?

Naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje + je primerno za vse, ki po upokojitvi želite ohraniti enak življenjski standard.

Več o zavarovanju

Kako skleniti zavarovanje NLB Vita Varčevanje +?

NLB Vita Varčevanje + za pokojnino lahko sklenete v vseh NLB Poslovalnicah.

Poiščite najbližjo poslovalnico