Strokovna ocena postavljene diagnoze in zdravljenja

Predlaga spremembo, ki lahko izboljša končne rezultate

Vključuje 4 telemedicinske posvete glede zdravljenja in bolezni

Zakaj drugo zdravniško mnenje?

Včasih se znajdemo z obilico vprašanj o svojem zdravstvenem stanju. Zakaj bi po nepotrebnem iskali odgovore preko spleta, če se lahko obrnemo na svetovno priznane zdravstvene ustanove in njihove zdravnike specialiste, ki nam bodo odgovorili na vse naše dileme.

Kritje drugo zdravniško mnenje je vključeno v paketih nezgodnega zavarovanja NLB Vita Nezgoda.

Skleni NLB Vita Nezgoda

Drugo zdravniško mnenje

  • Je strokovna ocena že postavljene diagnoze in postopkov zdravljenja. Oceno izdela skupina vodilnih zdravnikov specialistov na podlagi najnovejših kliničnih raziskav.
  • Lahko predlaga spremembo diagnoze ali načina zdravljenja, ki izboljša končne rezultate zdravljenja.
  • Vključuje 4 telemedicinske posvete v slovenskem jeziku v zvezi z izdanim drugim zdravniškim mnenjem.
  • Pridobi se lahko enkrat v obdobju trajanja posameznega zavarovalnega leta.

Izvajalec storitve

Storitev drugega zdravniškega mnenja zagotavlja družba MediGuide International, LLC., ki je v letu 2022 v 88 % primerov predlagalo dodatne načine ali spremembo zdravljenja in v 3 % spremembo diagnoze*:

  • predlagana alternativna terapija,

  • predlagane dodatne klinične preiskave,

  • v 2 % primerov se je oboleli izognil predlaganemu operativnemu posegu.

*Interni podatki MediGuide International, LLC

Kako uveljavim kritje?

Postopek asistence :

Zavarovani osebi je postavljenja diagnoza za določeno zdravstveno stanje, za katero je upravičen do drugega zdravniškega mnenja.

Postopek asistence v 4 korakih:

Zavarovani osebi je postavljena diagnoza bolezenskega stanja ali poškodbe, za katero lahko uveljavlja drugo zdravniško mnenje.

Če so potrebni odgovori na dodatna vprašanja v zvezi z izdanim drugim zdravniškim mnenjem, zavarovalnica omogoči zavarovancu, da v 14 dneh po prejemu drugega zdravniškega mnenja poda pisni zahtevek za odgovore na dodatna vprašanja in zagotovi dopolnitev drugega zdravniškega mnenja.

080 75 55 47

Številka asistenčnega centra, ki je na voljo 24/7.