Kako prijavim zavarovalni primer?

Izberi način, ki ti najbolj ustreza

Preko spleta

Registriraj se v digitalni poslovalnici e.VITA in oddaj prijavo zavarovalnega primera.

Prijavi se

V poslovalnici NLB

Zberi potrebno medicinsko dokumentacijo, obišči najbližjo poslovalnico NLB in oddaj prijavo zavarovalnega primera.

Poslovalnice

S klicem na asistenčni center

NLB Vita Tujina: +386 59 69 22 00. NLB Vita Specialist: 080 10 84. NLB Vita Nezgoda - drugo zdravniško mnenje: 080 75 55 47.

Izvedi več

V mobilni aplikaciji

Naloži si mobilno aplikacijo e.VITA, opravi postopek registracije in oddaj prijavo zavarovalnega primera.

App Store
Google Play

Asistenca za tujino

V primeru nezgode ali bolezni v tujini nas pokliči:

+386 59 69 22 00

Na voljo smo v slovenščini 24/7, da poskrbimo zate in za tvoje bližnje.

Klic se obračunava po veljavnem ceniku telefonskega operaterja.

Prenesi - Zahtevek za povračilo stroškov

Asistenca za specialistično obravnavo

Pokliči na brezplačno številko:

080 10 84

Na voljo vsak delovni dan med 8.00 in 17.00 uro.

Asistenca za drugo zdravniško mnenje

Pokliči na brezplačno številko:

080 75 55 47

Številka asistenčnega centra je na voljo 24/7.

Pogosta vprašanja

Zdravstveno zavarovanje NLB Vita Tujina

Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki ne presegajo skupnega zneska 150 EUR po zavarovalnem primeru, poravna zavarovanec sam, po povratku v domovino pa se njihovo povračilo uveljavlja neposredno pri zavarovalnici. Stroške, ki znašajo 150 EUR ali več, zavarovalnica povrne neposredno izvajalcu opravljenih storitev skladno z določili splošnih pogojev.

Zahtevek za uveljavljanje pravice do zavarovalnine je treba predložiti zavarovalnici najkasneje v roku treh (3) mesecev po vrnitvi v državo zavarovančevega stalnega bivališča. K zahtevku je treba predložiti vso potrebno dokumentacijo o zavarovalnem primeru in nuditi zavarovalnici vse informacije o zavarovalnem primeru. Dokumentacija o zavarovalnem primeru obsega:

 • zdravstveno dokumentacijo o zavarovalnem primeru, ki upravičuje nujnost zdravljenja,
 • kopijo zavarovalne police,
 • originalni račun stroškov tuje zdravstvene pomoči (predloženi zdravniški in/ali bolnišnični računi morajo vsebovati ime in rojstne podatke zavarovanca, vrsto bolezni in zdravljenja),
 • originalni račun za zdravila in prevoze,
 • v primeru nezgode: uradno poročilo ali potrdilo, napisano v tujini na podlagi okoliščin nesreče oziroma poškodbe,
 • uradni prevod dokumentacije na zahtevo zavarovalnice,
 • dodatno dokumentacijo na zahtevo zavarovalnice.

Asistenčni center se bo takoj, ko bo obveščen o nezgodi ali bolezni, povezal z asistenčnim zdravnikom, ta pa z lečečim zdravnikom, z namenom zagotoviti ustrezen postopek zdravljenja, premestitve do najbližje ustrezne bolnišnice ali prevoza nazaj v domovino.

Ob klicu v asistenčni center mora zavarovanec ali prijavitelj (če zavarovanec klica ne more izvesti) posredovati naslednje podatke:

 • ime, priimek in naslov zavarovanca,
 • številko in veljavnost zavarovalne police,
 • kraj, kjer se nahaja in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv,
 • kratek opis problema, ki ga ima in obliko pomoči, ki jo potrebuje.