O nas

Življenje je nepredvidljivo. Stojimo vam ob strani in izpolnimo obljube.

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. je največja bančna življenjska zavarovalnica na slovenskem trgu. Leta 2003 sta jo ustanovili družbi Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana in KBC Insurance NV.

Z 29.5.2020 je zavarovalnica Vita postala del prodorne zavarovalne skupine Sava, ki je prisotna na več kot 100 zavarovalnih in pozavarovalnih trgih sveta. Zavarovalna skupina Sava je ena večjih zavarovalnih skupin na območju Jugovzhodne Evrope. Ključne odlike matične družbe Sava Re predstavljajo 40-letna tradicija, mednarodno priznan ugled ter uspešnost in stabilnost poslovanja.  

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d.,  nudi svoja zavarovanja ekskluzivno preko poslovalnic NLB d.d., kjer so strankam vedno na voljo visoko strokovno usposobljeni bančni svetovalci.

 

Vizija, poslanstvo, vrednote in cilji Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. (v nadaljevanju: zavarovalnica Vita) 

Zavarovalnica Vita je s strokovno in visoko motivirano ekipo sinonim za bančno zavarovalništvo na slovenskem trgu. Na sodoben in pregleden način ponuja osebna zavarovanja, ki vsem skupinam strank nudijo kakovostno storitev, lastnikom pa primeren donos na kapital.

Z razvejano poslovno mrežo najboljših bančnih strokovnjakov v vseh fazah poslovnega razmerja zagotavljamo strankam oseben odnos in profesionalno storitev.

Zavarovalnica Vita je skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah sprejela odločitev o pripravi in sprejemu lastnega  Kodeksa upravljanja  .

Vrednote zavarovalnice Vita so opredeljene tudi z načeli delovanja Optimum:

  • Odgovornost: Odgovorno opravljeno delo postavi temelje.
  • Preglednost: Preglednost in celovitost nam omogočata stabilnost.
  • Timsko delo: Sodelovanje nam da občutek povezanosti.
  • Inovativnost: Nove ideje nam prinašajo boljše rešitve.
  • Motiviranost: Novi izzivi nam omogočijo nove priložnosti.
  • Usmerjenost: Zadovoljna stranka nam prinaša zadovoljstvo.
  • Maksimiziranje: Premikanje meja nam omogoča lepšo prihodnost.

Strateški cilji za naslednje srednjeročno obdobje obsegajo zagotavljanje ustrezne dobičkonosnosti poslovanja, nadpovprečne rasti ob hkratnem ohranjanju stroškovne učinkovitosti, stabilnosti delovanja ter zagotavljanje finančne trdnosti.

V zavarovalnici Vita se zavedamo tudi, da zaposleni največ prispevajo k našemu poslovnemu uspehu, zato jim posvečamo vso skrb in jim ponujamo možnost izobraževanja in osebnega razvoja. Ustvarjamo delovno okolje, ki omogoča dobre medsebojne odnose in počutje ter prinaša osebno zadovoljstvo.

Zaposlene spodbujamo tudi, da si vsak dan prizadevajo strankam ponuditi najboljšo možno storitev. Želimo, da so naše stranke zadovoljne, zato vsak odziv oziroma vsako prejeto pritožbo obravnavamo skladno s Pravili za reševanje pritožb strank.

V zavarovalnici si prizadevamo preprečiti kakršenkoli nastanek škodljivih ravnanj, zaradi česar smo vzpostavili proces za obravnavo takih ravnanj. Vsak, ki želi prijaviti kršitev veljavnih predpisov zavarovalnice lahko, skladno s sprejetim Pravilnikom zavarovalnice za preiskovanje sumov škodljivih ravnanj, ukrepanje in zaščito prijaviteljev, prijavo poda ustno ali pisno. Pisno je prijavo mogoče oddati po pošti ali na elektronski naslov: prijavanepravilnosti@zav-vita.si. Po pošti je možno oddati tudi anonimno prijavo. Zavarovalnica je v skladu s pravilnikom imenovala zaupnika, ki je pristojen za sprejem in obravnavo prejetih prijav. V kolikor pa je prijavitelj mnenja, da notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali če meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, lahko odda zunanjo prijavo organu, pristojnemu za nadzor na posameznem področju, v primeru zavarovalnice je to Agencija za zavarovalni nadzor (AZN).

Uprava

Dr. Barbara Smolnikar,
predsednica uprave

          

Mag. Irena Prelog,
članica uprave

          

Mag. Tine Pust, CFA
član uprave


Nadzorni svet

Marko Jazbec,
predsednik nadzornega sveta

Andreja Rahne,
članica nadzornega sveta

Pavel Gojkovič,
član nadzornega sveta

Jure Košir,
član nadzornega sveta

Družbena odgovornost

V zavarovalnici Vita se zavedamo svoje povezanosti z lokalnim in širšim okoljem, v katerem delamo in živimo. Svojo družbeno odgovornost uresničujemo tako, da del ustvarjenega dohodka namenjamo razvoju in delovanju družbenih dejavnosti, ki bogatijo naše življenje s področja kulture, izobraževanja, športa in umetnosti.

Svoje zaposlene spodbujamo, da se aktivno vključujejo v projekte in pobude, ki prispevajo k družbeni odgovornosti. Prav tako smo v zavarovalnici Vita ekološko ozaveščeni pri ravnanju z odpadki. Odpadke ločujemo oziroma zbiramo in posredujemo zbirnim centrom. Pri tiskanju materialov zaposlene spodbujamo, naj “premislijo, preden natisnejo”.