Aktivno upravljanje premoženja

Minimizirani stroški zavarovanja

Davčna ugodnost

Zakaj NLB Vita Privatno?

 • Pri zavarovanju upoštevamo vaše individualne cilje.
 • Donos, vezan na vzajemne sklade NLB Skladov.
 • Možnost izbire med tremi naložbenimi politikami, ki imajo različne ciljne strukture naložbenega premoženja.
 • Enostavna sklenitev pri privatnem bančniku kadarkoli v času vpisnega obdobja.

Prednosti zavarovanja

Z naložbenim vseživljenjskim zavarovanjem NLB Vita Privatno poskrbite za plemenitenje svojega premoženja in izkoristite davčno ugodnost. 

 

Vložena sredstva se v celoti razporedijo v izbrano ciljno strukturo delniških, mešanih in obvezniških podskladov, ki so del krovnega sklada družbe NLB Skladi.

V primeru, da želite spremeniti naložbene cilje ali prilagoditi obstoječe naložbeno premoženje, lahko kadarkoli in enostavno izvedete zamenjavo naložbene politike.

Zavarovalna vsota za primer smrti se določi v višini 5 % zneska vplačane enkratne premije (oziroma maksimalno 10.000 EUR) in se ne povečuje z dodatnimi vplačili.

Ob predpostavki trajanja zavarovanja 10 let in pogoju, da je zavarovalec ob izplačilu enak upravičencu, ste po 10 letih (po trenutno veljavni zakonodaji) lahko upravičeni do oprostitve plačila davka od prometa zavarovalnih poslov (8,5 %) in dohodnine od dohodka od kapitala. To velja tudi za vsa kasneje izvedena dodatna vplačila.

Zavarovanje lahko sklenete kadarkoli v času vpisnega obdobja pri svojem privatnem bančniku.

Kje skleniti naložbeno zavarovanje NLB Vita Privatno?

Zavarovanje lahko sklenete v času vpisnega obdobja razpisanega investicijskega sklada oz. paketa pri svojem privatnem bančniku. Ta je strankam privatnega bančništva NLB na voljo 24/7. Ob sklenitvi zavarovanja potrebujete identifikacijski dokument in davčno številko.

 

Vpisno obdobje poteka od 15. do vključno 26. 4. 2024

Naročite se na posvet

Kaj krije zavarovanje?

Več informacij
Zloženka Splošni pogoji Dodatek k splošnim pogojem
Pogosta vprašanja

Zavarovalna vsota za kritje smrti se določi v višini 5 % zneska vplačane enkratne premije, a ne več kot 10.000 EUR. Konkretni primer: v primeru prvega vplačila v vrednosti 20.000 EUR zavarovalna vsota za smrt znaša 1.000 EUR.

Ob trajanju zavarovanja 10 let in pogoju, da je zavarovalec ob izplačilu enak upravičencu, ste po 10 letih (po trenutno veljavni zakonodaji) lahko upravičeni do oprostitve plačila davka od prometa zavarovalnih poslov (8,5 %) in dohodnine od dohodka iz kapitala, kar velja tudi za vsa kasneje izvedena dodatna vplačila.

 • Minimalna enkratna premija za plačilo znaša 20.000 EUR.
 • Najvišji znesek enkratne premije za plačilo znaša 200.000 EUR.
 • Najnižji znesek dodatne premije znaša 10.000 EUR (naslednji delovni dan po začetku zavarovanja).

Zavarovanje je možno skleniti le z enkratnim plačilom premije, možna pa so tudi dodatna vplačila.

Vplačila so možna le v času razpisanega vpisnega obdobja, ki je predvidoma dvakrat letno.

NLB Vita Privatno je ekskluzivno naložbeno življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja. Namenjeno je strankam privatnega bančništva NLB d.d. v starosti od 18. do vključno 80. leta, ki:

 • imajo razpoložljiva finančna sredstva in jih želijo dolgoročno oplemenititi,
 • iščejo možnost višjih donosov z naložbo v investicijske sklade in so pripravljene prevzeti naložbeno tveganje,
 • želijo optimizirati finančno premoženje in izkoristiti davčne ugodnosti življenjskih zavarovanj,
 • imajo bližnje (npr. partnerja, otroke, vnuke), katerim želijo v primeru svoje smrti zagotoviti finančna sredstva.

Za uporabo digitalne poslovalnice se moraš najprej registrirati. Registracijo v spletno poslovalnico lahko opraviš na povezavi www.zav-vita.si/sl/login#registracija. Na povezavi Pomoč pri registraciji pa najdeš navodila za pomoč pri sami registraciji.

Obišči povezavo www.zav-vita.si/zasebnost/urejanje-soglasij, na kateri lahko kadarkoli urediš prejemanje naših sporočil oziroma določiš, na kakšen način sme zavarovalnica Vita obdelovati tvoje podatke. V kolikor trženjskih sporočil ne želiš več prejemati, bo v zakonsko določenih 15 dneh ustrezno preprečena nadaljnja uporaba osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

Donosnost skladov in tečajnice skladov lahko preveriš na www.nlbskladi.si ali www.zav-vita.si.

V primeru, da od sklenitve zavarovanja do odkupa/prekinitve ne preteče vsaj 10 let, se davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % odvede od celotne vrednosti police odkupa oziroma izplačanega zneska, dohodnina pa od razlike med vrednostjo po odbitju davka od prometa zavarovalnih poslov in vplačilom.

Varčevalno-naložbena zavarovanja so dolgoročne narave, zato ti priporočamo, da ostaneš zavarovan/-a vsaj 10 let. Ker pa je življenje nepredvidljivo, ti omogočamo tudi odkup sredstev, kadarkoli in brez razloga.

Pri odkupu zavarovanja se obračuna:

 • davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % odkupne vrednosti, ki pa se ne obračuna, če je bilo zavarovanje sklenjeno vsaj 10 let;
 • dohodnina na znesek, katerega izplačilo presega vsoto vplačanih premij (donos), ki pa se ne obračuna:
  • če je prejemnik plačila hkrati sklenitelj zavarovanja in
  • če je bilo zavarovanje sklenjeno vsaj 10 let.

Zavarovalno pogodbo lahko brez razloga odkupiš kadarkoli. Če se odločiš, da jo odkupiš ali prekineš, so stroški odkupa in davki odvisni od vrste in trajanja zavarovanja. Nanje pa vpliva tudi to, ali je oseba, ki je upravičena do izplačila, na tej isti zavarovalni pogodbi hkrati tudi zavarovalec.

Za več informacij glede odkupne vrednosti zavarovalne pogodbe nam piši na info@zav-vita.si.

Sprememba upravičenca je možna kadarkoli. Urediš jo lahko v NLB Poslovalnici, kjer si sklenil/-a svoje zavarovanje.

Prikaži večmanj
Potrebujete posvet?

Za vsa vprašanja v zvezi z zavarovanjem NLB Vita Privatno se obrnite na svojega privatnega bančnika, ki vam je na voljo 24/7.

Kontaktirajte nas