Povezano z okoljem

V zavarovalnici Vita se zavedamo svoje povezanosti z lokalnim in širšim okoljem, v katerem delamo in živimo. Svojo družbeno odgovornost uresničujemo tako, da del ustvarjenega dohodka namenjamo razvoju in delovanju družbenih dejavnosti, ki bogatijo naše življenje s področja kulture, izobraževanja, športa in umetnosti.

Odgovorno v prihodnost

Zavarovalnica Vita bo delovala trajnostno na način, da bodo vse njene aktivnosti, vključno z interakcijami med vsemi deležniki, izvedene na odgovoren in v prihodnost zazrt način. Namen trajnostnega delovanja v povezavi z okoljskimi, družbenimi in korporativnim temami je zmanjševanje tveganj, razvoj inovativnih rešitev, izboljšanje poslovanja in doprinos k okoljski, socialni in gospodarski vzdržnosti.

Družbena odgovornost