Strokovnjaki s širokim naborom spretnosti in znanj

Pri vsakdanjem delu se spoprijemamo z izzivi, ki jih uspešno rešujemo z uporabo statističnih in matematičnih znanj. S programerskim znanjem gradimo modele za vrednotenje obveznosti, sodelujemo pri avtomatizaciji izračunov in procesov, z analizami pa pomagamo pri sprejemanju odločitev. Spretnost in znanje sta pri nas zelo cenjeni vrlini, zato podpiramo in spodbujamo redna izobraževanja.

Naloge sektorja aktuarstva

Sodelujemo pri razvoju novih in nadgradnjah obstoječih bančno-zavarovalnih produktov.

Gradimo modele za vrednotenje zavarovalnih pogodb.

Sodelujemo v procesu planiranja.

Vrednotimo obveznosti zavarovalnih pogodb.

Sodelujemo pri usklajevanju sredstev in obveznosti.

Izvajamo aktuarski kontroling.

Preverjamo ustreznost in kakovost podatkov za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Sodelujemo pri ocenjevanju lastnih tveganj in solventnosti.

Spoznaj ekipo zavarovalnice Vita

Špela Radić

Špela Radić

direktorica sektorja aktuarstva, Sektor aktuarstva

1/6
Zakaj si se odločila za zaposlitev v zavarovalnici Vita?

V zavarovalnico Vita sem prišla kot študentka, predvsem zaradi opravljanja obvezne prakse pri magistrskem študiju Finančne matematike. V tem času sem Vito dobro spoznala in ko se je po letu in pol ponudila možnost zaposlitve, sem jo brez pomisleka sprejela.

2/6
Kaj so tvoje naloge?

Poleg dolžnosti nosilke aktuarske funkcije so moje glavne naloge koordiniranje, mentoriranje, sprejemanje odločitev in vodenje zaposlenih v sektorju aktuarstva. Ob vsem tem pa se najde čas tudi za opravljanje operativnih nalog.

3/6
S kakšnimi izzivi se srečuješ pri delu?

S kar pogostimi spremembami standardov in zakonov, povezanih z zavarovalništvom. Poseben izziv mi predstavlja tudi vodenje sektorja, saj ima vsak zaposleni malo drugačen značaj.

4/6
Kako poteka tipičen delovni dan v zavarovalnici Vita?

Moj delovni dan se začne kar zgodaj, saj sem običajno med prvimi v pisarni. Zjutraj, pred prihodom sodelavcev imam čas za dokončanje pomembnejših nalog, za pregled neprebranih sporočil in za pripravo na nov delovni dah. Preostanek delovnika je namenjen sestankom ter mentoriranju, vodenju in koordiniranju sodelavcev.

5/6
Kaj ti je všeč na tvojem delovnem mestu?

Da nikoli ni dolgčas. Dnevno se srečujem z novimi izzivi, tako na področju vodenja kot tudi strokovnega znanja.

6/6
Kaj bi svetovala nekomu, ki se želi pridružiti vašemu kolektivu?

Da naj se ne boji vprašati, ko česa ne ve – več glav več ve. Prav tako naj se ne boji napak, saj se na napakah največ naučimo. Je pa vedno dobro, da se te odkrijejo pravočasno.

Pridruži se nam

Oglej si razpisana delovna mesta.
 

Oglej si prosta mesta