Od aktuarskih modelov do sodobnih produktov

Zaposleni v naši službi imamo matematična in ekonomska znanja, ki nam pomagajo pri oblikovanju raznovrstnih zavarovalnih produktov z veliko uporabno vrednostjo za naše stranke. Pri svojem delu smo tesno povezani z drugimi sektorji in službami zavarovalnice.

Naloge službe za strategijo in razvoj so raznolike.

Pri razvoju produktov uporabljamo znanja iz aktuarske matematike, verjetnosti, statistike in obdelave podatkov.

Uporabljamo aktuarske modele, pripravljamo zavarovalno-tehnične podlage in izračunavamo dobičkonosnost.

Analiziramo trge zavarovalnih produktov ter spremljamo razvojne trende in potrošniške navade.

Oblikujemo vsebino in strukturo produktov ter pripravljamo produktno dokumentacijo.

Iz podatkovnih baz pridobivamo podatke in jih analiziramo za različne namene, kot je na primer spremljanje prodaje.

Izvajamo postopke odobritve zavarovalnih produktov, ki našim strankam
zagotavljajo pošteno vrednost.

Pripravljamo uporabniške specifikacije in testiramo razvite tehnološke rešitve pri delovanju sklepalnih aplikacij in digitalnih kanalov.

Sodelujemo pri pripravi marketinških gradiv in izobraževanju prodajne mreže.

Spoznaj ekipo zavarovalnice Vita

Sabina Plemenitaš

Sabina Plemenitaš

namestnica direktorice službe za strategijo in razvoj, Služba za strategijo in razvoj

1/6
Zakaj si se odločila za zaposlitev v zavarovalnici Vita?

Moja pot do zaposlitve v zavarovalnici Vita verjetno ne sodi med tipične, saj sem zavarovalnici poslala svojo ponudbo za sodelovanje, kljub temu da razpisanega delovnega mesta ni bilo. Na magistrskem študiju sem se namreč usmerila v aktuarsko smer, znanje pa želela nadgraditi na področju zavarovalništva. Zavarovalnica Vita je bila med prvimi, ki je v meni, takrat kot študentki, prepoznala potencial in mi ponudila priložnost.

2/6
Kaj so tvoje naloge?

Glavna naloga je izpeljati projekt razvoja ali spremembe zavarovalnega produkta tako, da bo kar najboljši za stranko, skladen z direktivami in vzdržen za zavarovalnico. Naloge obsegajo aktivnosti od pregleda trga, analize podatkov, priprave zavarovalne dokumentacije, razvoja premijskega cenika, pa vse do testiranja profitabilnosti in zapisa podrobne specifikacije za uvedbo produkta v podporni sklepalni aplikaciji.

3/6
S kakšnimi izzivi se srečuješ pri delu?

Zdi se mi, da konstantno prispevamo ideje in iščemo rešitve za vprašanja, ki se pojavljajo tekom razvoja. Pri tem je bistvenega pomena tudi povezovanje več strokovnih ekip na poti do skupnega cilja, kar je v krogu prijaznih in sproščenih, a hkrati tudi odgovornih ter sodelujočih sodelavcev seveda lažje.

4/6
Kako poteka tipičen dan na zavarovalnici Vita?

Dan na zavarovalnici tipično začnem s pozdravi sodelavcev in kavo/čajem, morda tudi zajtrkom ob prebiranju elektronske pošte. Nadaljnji potek dneva pa je izredno raznolik, prepleten z načrtovanimi nalogami za ta dan, nenadnimi nalogami, ki postanejo nujne, in celo tistimi, ki niso bile načrtovane, a so takrat pač pomembne. Vsak dan prinaša novo mešanico izzivov, kar daje čar in dinamiko delovnemu dnevu.

5/6
Kaj ti je všeč na tvojem delovnem mestu?

Všeč mi je empatičen kolektiv, na katerega se lahko zanesem in obrnem, ko potrebujem podporo. Všeč mi je tudi razgibanost dela in občutek, da se pri svojem delu konstantno razvijam ter napredujem – sam razvoj produktov namreč že sam po sebi stremi k temu, da vedno delaš nekaj boljšega kot včeraj.

6/6
Kaj bi svetovala nekomu, ki se želi pridružiti vašemu kolektivu?

Naj ne izgublja časa, sestavi svojo prijavo, v kateri opiše, zakaj se vidi med nami. Svetovala bi, da pokaže samoiniciativnost, komunikativnost in pripravljenost do učenja – mislim, da je ključ do uspeha tudi raziskovanje in postavljanje vprašanj, saj se s tem kaže interes. Upam, da te kmalu spoznam tudi v živo.

Pridruži se nam

Oglej si razpisana delovna mesta.
 

Oglej si prosta mesta