NLB Vita Izbrana za pokojnino – sestava naložbenega premoženja

06. 05. 2019

NLB Vita Izbrana za pokojnino – v primeru odločitve za pokojninsko strategijo se sestava naložbenega premoženja v času trajanja zavarovanja oblikuje skladno z naložbeno politiko glede na starost zavarovanca.

Tip novice: Produkti

NLB Vita Izbrana za pokojnino – sestava naložbenega premoženja

Nazaj