Pogoji sodelovanja v dobrodelni akciji »Junaki za junake«

21. 03. 2022

1. S Pogoji in pravili sodelovanja v dobrodelni akciji »Junaki za junake« (v nadaljevanju: splošni pogoji) so določeni pogoji in postopki, skladno s katerimi lahko udeleženec dobrodelne akcije »Junaki za junake« (v nadaljevanju: dobrodelna akcija) sodeluje v dobrodelni akciji. Udeleženec dobrodelne akcije je lahko kdorkoli, ki se strinja s splošnimi pogoji ter uspešno zaključi proces oddaje zgodbe svojega junaka na spletni strani zavarovalnice.

Tip novice: Nagradne igre

2. Organizator dobrodelne akcije je Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Pot na Lavo 22, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator), v sodelovanju z zavarovalnico Vita. Namen dobrodelne akcije je zbrati sredstva za učence iz socialno ogroženih družin za kritje stroškov delovnih oblačil, obutve, uporabe računalnika ter obiskov strokovnih ekskurzij in sejmov. Zbrana sredstva bodo nakazana in razdeljena oziroma uporabljena izključno po presoji organizatorja Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije.

3. Dobrodelna akcija traja od 23. 3. 2022 do vključno 31. 8. 2022 in poteka na spletnem mestu zavarovalnice Vita (www.zav-vita.si/junaki). Po koncu dobrodelne akcije bo organizator učencem kril stroške blaga ali storitev, kot izhaja iz prejšnje točke, do končne porabe zbranih sredstev.

4. V dobrodelni akciji lahko sodelujejo vsi uporabniki spletne strani www.zav-vita.si, ki se strinjajo s splošnimi pogoji ter uspešno zaključijo proces oddaje zgodbe svojega junaka.

5. Zavarovalnica Vita bo:

- za vsako uspešno posredovano zgodbo svojega junaka, organizatorju donirala 1 EUR, vendar omejeno na skupni znesek 5000 EUR;

- po zaključku dobrodelne akcije vsakega udeleženca po elektronski pošti obvestila o uspešnosti dobrodelne akcije, s čimer se udeleženec strinja.

6. Udeleženec dobrodelne akcije se izrecno strinja, da sme zavarovalnica Vita posredovano zgodbo o junaku, po lastni presoji, za čas enega leta objaviti ali ne objaviti, skupaj z navedbo imena junaka ter imena udeleženca, na družbenih omrežjih, radiu ali televiziji (v oglasu ali v etru), spletni strani, ter drugimi digitalnimi ali klasičnimi mediji, tiskovinami ali publikacijami zavarovalnice.

7. Pravila dobrodelne akcije stopijo v veljavo z dnem 23. 3. 2022. Pravila so v času trajanja dobrodelne akcije na vpogled na spletni strani zavarovalnice.

8. Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z dobrodelno akcijo, opredeljeno v teh splošnih pogojih. Obvezujoča so tudi za udeležence dobrodelne akcije, ki s potrditvijo teh pravil, soglašajo s splošnimi pogoji dobrodelne akcije.

 

Nazaj