Politika o sodelovanju in razkritje informacij v skladu s 317. členom ZGD-1

20. 08. 2021

Politika o sodelovanju.

Tip novice: Poročila

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. skladno z Direktivo (EU) 2017/828 in 317. členom Zakona o gospodarskih družbah objavlja povezavo do Politike sodelovanja, ki jo v imenu zavarovalnice izvaja upravljavec premoženja, družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Politika o sodelovanju opredeljuje načela in postopke sodelovanja ter glasovanja na skupščinah delničarjev družb, v katere zavarovalnica vlaga sredstva. Politika o sodelovanju je dostopna na povezavi https://www.nlbskladi.si/document-download/politika-o-sodelovanju-delnicarjev-za-portfelje-gospodarjenja-s-financnimi-instrumenti-2021-08-17.

Razkritje informacij o dogovoru med institucionalnim vlagateljem in upravljavcem premoženja

 

Nazaj