Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kako dobro poznaš zavarovalnico Vita?«

10. 10. 2023

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki bo potekala na Kariernem sejmu Mojedelo.com v Cankarjevem domu dne 19.10.2023 z naslovom »Kako dobro poznaš zavarovalnico Vita?« Sodelujete lahko z rešitvijo kviza na predstavitvenem prostoru Zavarovalne skupine Sava na Kariernem sejmu.

Tip novice: Nagradne igre

1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »vstopnice za živalski vrt Ljubljana« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je ozaveščanje o blagovni znamki organizatorja.

Nagradna igra se organizira na Kariernem sejmu Mojedelo.com v Cankarjevem domu dne 19.10.2023 pod nazivom »Kako dobro poznaš zavarovalnico Vita?«

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

2. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri.

Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani zavarovalnice Vita (pod zavihkom »Sporočila za javnost«).

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci nagradne igre sodelujejo z izpolnitvijo kviza »Kako dobro poznaš zavarovalnico Vita?«

Zavarovalnica Vita bo med vsemi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre izpolnili kviz, naključno izžrebala enega nagrajenca.

Nagrajenec prejme nahrbtnik zavarovalnice Vita.

Žrebanje bo potekalo dne 20.10.2023 v poslovnih prostorih zavarovalnice Vita z naključnim žrebanjem.

4. Nagrade

1x nahrbtnik zavarovalnice Vita. 

5. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 23. 10. 2023 do 16.00 ure pisno po mailu ali telefonski številki obvestil nagrajenca o izidu nagradne igre, s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo. Vsi nagrajenci imajo dne 19. 10. 2023 do 19.00 čas, da na Kariernem sejmu rešijo kviz »Kako dobro poznaš zavarovalnico Vita?«

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli.

6. Prevzem nagrade

Nagrado lahko nagrajenec prevzame na sedežu zavarovalnice Vita na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana najkasneje do 30.11.2023. V kolikor nagrajenec do omenjenega datuma nagrade ne prevzame, mu ta ne bo podeljena.

7. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za namen obveščanja udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre.

Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov info@zav-vita.si.

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov dpo@zav-vita.si. Dodatne informacije o tem kako poteka obdelovanje podatkov v zavarovalnici Vita so na voljo na spletni strani http://www.zav-vita.si/zasebnost.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

8. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

9. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani zavarovalnice Vita. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

 

Nazaj